GroenLinks positief over extra investeringen in kwaliteit onderwijs

GroenLinks is positief over de extra investeringen in het hoger onderwijs die door het ministerie van Onderwijs bekend zijn gemaakt. Groenlinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff: ‘Het geld gaat naar kleinschaliger onderwijs, meer docenten en betere begeleiding. Dit was een belangrijke eis van GroenLinks. De studenten en docenten moeten de kwaliteitsimpuls gaan merken.’

 

De Strategische Agenda Hoger Onderwijs die minister Bussemaker van Onderwijs openbaar heeft gemaakt geeft de visie weer op het Hoger Onderwijs en Onderzoek voor de komende tien jaar. In deze visie staan ook de bestedingsrichtingen van de vrijgekomen gelden van het studievoorschot.

Het geld dat is vrijgekomen door de invoering van het studievoorschot zorgt onder andere voor vierduizend extra fulltime docenten, investeringen in combineren van onderwijs en onderzoek en meer geld voor ondersteunen van docenten. Daarnaast komt er ook geld vrij voor investeringen in goede studiefaciliteiten zoals studie- en groepswerkplekken. Tot slot gaan onderwijsinstellingen beter samenwerken zodat studenten betere begeleiding krijgen als ze doorstromen.

Rik Grashoff: ‘Onderwijsinstellingen, studenten en docenten zijn nu aan zet om dit geld goed in te zetten. Daarvoor is goede medezeggenschap van studenten en docenten onontbeerlijk. Medezeggenschapsraden krijgen nu instemmingsrecht op hoofdlijnen op de begroting, zodat ze meebeslissen over de investeringen. Maar we moeten de positie van medezeggenschapsraden verder verbeteren.’

GroenLinks ziet een aantal belangrijke verbeterpunten in de Strategische Agenda.

Rik Grashoff: ‘De Minister geeft aan dat rendement geen doel op zich is. Dat klinkt goed maar ze gooit de deur  voor rendementsafspraken in de toekomst nog niet compleet dicht. Kwaliteit moet wat GroenLinks betreft altijd leidend zijn.’