GroenLinks presenteert Green Deal 2.0

Met de Green Deal 2.0 presenteert GroenLinks een stevig alternatief voor de halfbakken crisisaanpak van het kabinet. GroenLinks kiest voor oplossingen die zoveel mogelijk werk creëren, rechtvaardig en groen zijn, en die financieel goed uitpakken voor de toekomst. Met de Green Deal 2.0 investeert GroenLinks op de korte termijn twee keer zoveel als het kabinet. GroenLinks compenseert dat doordat de structurele hervormingen op termijn ook twee keer zoveel opleveren als de huidige kabinetsplannen. GroenLinks combineert in haar plannen een sterke arbeidsmarkt met de bestrijding van de klimaatcrisis, zodat toekomstige generaties niet de lasten hoeven te dragen van extra uitgaven nu.