GroenLinks presenteert vandaag een ontwerp-initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof, waarin de krimp van de veestapel wettelijk wordt vastgelegd. Nu het kabinet al een half jaar vastzit in de stikstofcrisis komt GroenLinks een wet die wél daadkrachtig en structureel ingrijpt om de stikstof-uitstoot terug te dringen en de natuur in Nederland te beschermen. In de initiatiefwet wordt juridisch vastgelegd dat de stikstofuitstoot van de landbouw in 2035 gehalveerd moet zijn. Daarnaast regelt de wet een verbod op groei van het vliegverkeer en wordt de maximumsnelheid voor het eerst in de wet vastgelegd: op geen enkele weg mag op geen enkel moment harder worden gereden dan 100 km/h.

GroenLinks-leider Jesse Klaver: “Het kabinet zit al een half jaar vast in de modder van de stikstofcrisis en komt niet verder dan korte-termijn ideeën en een plan om natuur te schrappen. Waar Nederland leiderschap nodig heeft, levert premier Rutte een wanprestatie. De stikstofcrisis lossen we alleen op met visie, met een plan om ook op langere termijn onze natuur te beschermen.”

Iedere sector een bijdrage aan oplossen van de stikstofcrisis

Om natuur te beschermen en te zorgen dat de bouw kan doorgaan presenteert GroenLinks een wet waarin iedere sector haar bijdrage levert.

Jesse Klaver: “Deze wet doorbreekt de politiek dogma’s van dit kabinet, om ons land een groene en duurzame toekomst te geven. Voor het eerst leggen we de krimp van de veestapel wettelijk vast. Voor het eerst komt er een verbod op de groei van het vliegverkeer. Voor het eerst leggen we de hoogte van de maximumsnelheid wettelijk vast. Dat is in het belang van natuur, gezondheid en klimaat.”

Voor de landbouw komen, naar voorbeeld van de Klimaatwet, doelstellingen om de stikstofuitstoot terug te dringen. De wet legt vast dat stikstofuitstoot van de landbouw in 2025 moet zijn teruggedrongen met 19%. Daarnaast wordt wettelijk vastgelegd dat in 2030 er in de landbouw een reductie bereikt moet zijn van 34% en de stikstofuitstoot in 2035 met 50% moet worden teruggebracht.

Daarnaast regelt de wet een moratorium op de groei van het vliegverkeer. GroenLinks verzet zich al langer tegen het openen van Vliegveld Lelystad en de groei van Schiphol en wil door een verbod op de groei van het vliegverkeer vast te leggen in de wet voorkomen dat vrijgekomen stikstofruimte wordt opgemaakt door een toenemend aantal vliegbewegingen boven Nederland. Tot slot wordt de maximumsnelheid van 100 km/h wettelijk vastgelegd en niet afhankelijk gemaakt van tijd en plaats.