GroenLinks presenteert Kansen voor Kinderen: Aanvalsplan voor het vmbo

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver presenteert vandaag een aanvalsplan Kansen voor kinderen voor het vmbo. Om ieder kind een goede kans te bieden zijn investeringen in het vmbo noodzakelijk, vindt Klaver, die zelf een vmbo-diploma op zak heeft. Hij zal zijn voorstellen woensdag inbrengen in de Tweede Kamer.

Klaver: “Meer dan de helft van de kinderen gaat naar het vmbo, vaak met ouders uit lagere sociaal-economische klassen. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Steeds vaker zie je echter dat meer draagkrachtige ouders zelf huiswerkbegeleiding of bijlessen voor hun kinderen inkopen. Dat doet afbreuk aan het principe van gelijke kansen. Als het ergens van groot belang is om de kwaliteit van onderwijs fors te verbeteren, dan is het op het vmbo.”

Klaver wil de mogelijkheden vergroten om na het behalen van een vmbo-diploma door te stromen naar ander soort onderwijs. Zo.wil hij scholen verbieden om extra eisen te stellen aan stapelen: iemand met een vmbo-diploma op zak moet altijd worden toegelaten tot de Havo. De Onderwijsraad gaf in het recente rapport Overgangen in het Onderwijs aan dat druk op rendementen zorgt voor strengere selectie en daarmee de kansen van kinderen onder druk worden gezet. Zelf deed Klaver na het behalen van zijn vmbo-diploma een HBO-opleiding aan de Avans Hogeschool in Den Bosch en begon hij vervolgens een schakelprogramma politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Klaver: “Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om na het behalen van een vmbo-diploma je schoolloopbaan voort te kunnen zetten. Ik vind dat, als je een vmbo-diploma op zak hebt, je niet geweigerd mag worden om in te stromen in een havo-4 klas.”

Ook stelt Klaver voor om docenten op het vmbo beter te betalen. Daarnaast wil hij kleinere klassen: op iedere twintig leerlingen op het vmbo moet er tenminste één voltijds leraar in dienst zijn.

Klaver: “We moeten de beste leraren inzetten daar waar ze het hardst nodig zijn: op het vmbo. Om dat voor elkaar te krijgen moeten vmbo-leraren meer gaan verdienen. Bovendien moeten zij voor kleine klassen komen te staan, zodat leraren genoeg aandacht voor ieder kind kunnen hebben en ruimte is voor individuele begeleiding.”