GroenLinks presenteert een ambitieus verkiezingsprogramma onder de titel ‘Groei mee’. Wij willen een duurzame economische groei, meer ruimte voor mensen om zich persoonlijk te ontwikkelen en groeiende kansen om mee te doen. GroenLinks wil graag groeien om deze ideeën uit te kunnen voeren.

GroenLinks staat voor een groener, socialer en toleranter Nederland. Met het verkiezingsprogramma ‘Groei Mee’ willen wij iedereen in staat stellen om mee te groeien en mee te doen in een veranderende wereld.

Tien belangrijkste resultaten
Wij denken die groei mogelijk te maken door in vier jaar de volgende resultaten te bereiken:
1.Minimaal 150.000 nieuwe banen.
2.Een halvering van het aantal mensen dat leeft in armoede.
3.Minimaal de helft van de vrouwen wordt economisch zelfstandig (nu 40%).
4.De werkloosheid onder allochtone jongeren wordt gehalveerd.
5.Wij garanderen elke jongere een stageplek.
6.We verminderen de onderwijsachterstanden en halveren de schooluitval met 30.000 jongeren.
7.Wij zorgen voor duurzame economische groei door het tempo van de energiebesparing te verdubbelen, evenals de productie van duurzame energie.
8.Twintig procent meer treinen en twintig procent minder files.
9.De wachttijd voor een woning gaat omlaag van 3,5 naar gemiddeld een half jaar.
10.En 10 miljoen extra kinderen in ontwikkelingslanden kunnen naar school.

Tien belangrijkste maatregelen
Wij bereiken de bovenstaande resultaten met de volgende maatregelen:
1.De belasting op (vooral) laagbetaalde arbeid wordt met ruim 20 miljard euro verlaagd. Een fulltime werknemer met minimumloon gaat er 200 euro per maand op vooruit.
2.De WW wordt beter toegankelijk. De uitkering gaat omhoog naar 90% in het 1e halve jaar en 80% in het 2e halve jaar. Daarna krijgen mensen die nog geen baan hebben gevonden een participatiecontract met de gemeente tegen het minimumloon.
3.De kinderbijslag gaat omhoog voor de lagere inkomens en wordt afgeschaft voor de hogere inkomens. Kinderopvang wordt gratis voor ouders én werkgevers. Vaders en moeders krijgen ruimer zorgverlof tegen betaling.
4.De minimumuitkeringen worden met 10% verhoogd en de no claim wordt afgeschaft.
5.Iedereen betaalt naar draagkracht mee aan een hogere AOW.
6.Voor elke leerling besteden we jaarlijks 1500 euro extra aan beter onderwijs.
7.Energieleveranciers worden verplicht om een steeds groter aandeel duurzame energie te leveren. We belonen de productie en het gebruik van duurzame energie en energiebesparende innovatie.
8.We trekken jaarlijks 800 miljoen euro extra uit voor het openbaar vervoer en introduceren het rekeningrijden.
9.Er worden 400.000 nieuwe, duurzame woningen gebouwd. Er komt een nieuwe stad in de Bollenstreek, vol met de modernste groene technologie.
10.We besteden 1 miljard euro extra aan ontwikkelingssamenwerking.

Het verkiezingsprogramma is vandaag gepresenteerd in Kantine Werklust en wordt op 1 oktober vastgesteld door het GroenLinks congres in Zwolle.

Kees Vendrik
Voorzitter programmacommissie GroenLinks