GroenLinks presenteert vernieuwde uitgangspunten

Het partijbestuur van GroenLinks presenteert vandaag de voorstellen van een speciale commissie die het afgelopen jaar, samen met actieve leden, het uitgangspuntenprogramma uit 1991 tegen het licht heeft gehouden. De uitgangspunten zijn geactualiseerd en worden op 22 november van dit jaar vastgesteld tijdens het Toekomstcongres. Samen met de vernieuwde uitgangspunten, presenteert het partijbestuur voorstellen voor politieke prioriteiten die GroenLinks de komende tien jaar als leidraad neemt voor het politieke handelen in gemeenteraden, provincies en de parlementen in Den Haag en Brussel. Ook wordt een aantal voorstellen gedaan voor verbetering van de partij-organisatie.

Partijvoorzitter Henk Nijhof: “Onze partij is klaar voor de toekomst”

Voorbereid op de toekomst
Het Toekomstproject draaide om de idealen, strategie en organisatie van GroenLinks. Met de vandaag gepresenteerde voorstellen is de partij volgens het partijbestuur goed voorbereid op de toekomst. GroenLinks heeft grote ambities en wil die waarmaken met steun van kiezers en bij voorkeur als deelnemer aan de regering en als coalitiegenoot in gemeentebesturen en provincies. Om helder te maken waar GroenLinks voor staat, worden acht politieke prioriteiten voorgesteld voor de komende tien jaar.

Achtergrond
Het afgelopen jaar hebben allerlei debatten plaatsgevonden over de beginselen, strategie en organisatie van GroenLinks. Het project over de toekomst van GroenLinks is in september 2007 gestart met een debatweekend voor leden en sympathisanten onder de titel 'Discussie in de Tent'. Aanleiding voor het project was een oproep van leden in 2006 om te bekijken of het uitgangspuntenprogramma nog voldoende aansloot op de sinds begin jaren negentig ingrijpend veranderde wereld. Het partijbestuur heeft in het Toekomstproject ook de aanbevelingen meegenomen die de evaluatiecommissie publiceerde na de serie lokale en landelijke verkiezingen in 2006 en 2007. Deze evaluatie van de permanente campagne van GroenLinks verscheen in juli vorig jaar.

Werkwijze
Het afgelopen jaar zijn tientallen discussies gevoerd met leden en buitenstaanders rond dilemma's waar GroenLinks en andere partijen vandaag de dag voor staan. Het ging onder meer om vragen als: Hoe ga je als partij om met de personendemocratie? Moet je als partij een kiesvereniging of een kiezersbeweging zijn? Hoe ziet partijdemocratie er over tien jaar uit? Hoe zit het met de verbinding met maatschappelijke organisaties?
De debatten hebben geleid tot een voorstel voor vernieuwde uitgangspunten en een pakket van acht politieke prioriteiten voor de komende tien jaar. Verder presenteert het partijbestuur een serie aandachtspunten voor de partijorganisatie die gebaseerd zijn op de ideeën en inbreng van leden in het afgelopen jaar.