GroenLinks, SP en PvdA willen dat medicijnen tegen normale prijzen voor iedereen beschikbaar zijn. De drie partijen presenteren daarom vandaag een plan om de macht van de farmaceutische industrie te doorbreken. Door verschillende concrete maatregelen te nemen, schudden zij de medicijnenmarkt op.

Geen onderhandelingen meer over de ruggen van patiënten, geen torenhoge winsten voor de farmaceuten en geen schimmige onderlinge afspraken meer. Wél: een gezonde situatie waarin patiënten kunnen rekenen op de medicijnen die ze nodig hebben, fabrikanten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen wordt gestimuleerd.

De afgelopen weken zijn we weer pijnlijk geconfronteerd met de uitwassen van de farmaceutische industrie. De onderhandelingen rond het medicijn Orkambi lieten zien hoe patiënten door een fabrikant schaamteloos worden ingezet om hun product voor de hoofdprijs te verkopen. Dit maakt eens te meer duidelijk dat de macht van de farmaceutische industrie veel te groot is geworden. Terwijl medicijnen door ons allemaal – van premiegeld – worden betaald, doen farmaceuten er alles aan om monsterwinsten te maken.

Corinne Ellemeet (GroenLinks), Nine Kooiman (SP)  en Sharon Dijksma (PvdA) dienen daarom vandaag de initiatiefnota ‘Big Farma: niet gezond!’ in. Daarin doen zij verschillende concrete voorstellen aan de Tweede Kamer die de uitwassen van de farmaceutische industrie uitbannen.

GroenLinks Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet: “Het is schokkend dat farmaceuten torenhoge prijzen vragen waardoor medicijnen onnodig duur zijn. Daarmee dienen zij alleen hun eigen belang. Medicijnen zijn geen luxe hebbedingetje, maar voor veel mensen van levensbelang. Wat GroenLinks betreft is het helder: het belang van de patiënt moet altijd boven het winstbelang van de farmaceut gaan. Daarom moet de macht van de farmaceutische industrie aangepakt worden, zodat medicatie voor iedereen betaalbaar en beschikbaar is.”

PvdA Tweede Kamerlid Sharon Dijksma: “Als je ernstig ziek bent, wil je maar één ding: het medicijn wat je nodig hebt. De schimmige onderhandelingen, de gaten in de regelgeving  en lelijke trucs die farmaceuten uithalen om zoveel mogelijk te verdienen moeten we daarom aanpakken. Zodat elke patiënt gewoon kan rekenen op de medicijnen die nodig zijn.”

SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman: “Hoog tijd dat we de macht van de farmacie aan banden leggen. De prijzen van geneesmiddelen zijn torenhoog, waardoor de toegankelijkheid van medicijnen onder druk staat. Tegelijkertijd maakt de industrie belachelijk hoge winsten op medicijnen die ook met publiek geld zijn ontwikkeld. Daarom doen wij gezamenlijk een aantal voorstellen om de macht van de farmaceutische industrie terug te dringen, meer transparantie te creëren en de overheid een grotere rol te geven om geneesmiddelen weer betaalbaar te maken voor iedereen.”

GroenLinks, PvdA en SP doen in de nota ruim twintig voorstellen om de medicijnmarkt weer gezond te maken. Een kleine greep uit de maatregelen:

-     Een verbod op het eindeloos verlengen van octrooien (patenten), zodat een medicijn sneller goedkoop geproduceerd kan worden.

-      Een Nationaal Fonds Geneesmiddelenonderzoek, voor onafhankelijk medisch onderzoek. Onderzoeksprioriteiten worden bepaald door de overheid en niet door de farmaceuten.

-      Tegengaan van belangenverstrengeling tussen arts en big farma door agressieve marketing in te dammen en het reclameverbod actief te handhaven.

-      Inzetten van dwanglicenties als farmaceutische bedrijven weigeren absurd hoge prijzen te verlagen.

-      Aanpassing van de mededingingswet en scherper toezicht om misbruik van macht beter te kunnen bestrijden

-      Een einde maken aan ondoorzichtige prijsonderhandelingen.