Het kabinetsplan om grote bedrijven volgend jaar een nieuwe jaarlijkse korting van 2,4 miljard te geven op de winstbelasting moet van tafel. Als dat niet gebeurt steunen PvdA, SP en GroenLinks het Belastingplan niet. De partijen roepen het kabinet op om in de plaats daarvan te investeren in aanpak van de grote maatschappelijke problemen: een eerlijk klimaatbeleid, betaalbare huizen, kwetsbare natuur, het onderwijs en de zorg. Dat zeiden Lilian Marijnissen, Jesse Klaver en Lodewijk Asscher op een gezamenlijke bijeenkomst in de Tolhuistuin in Amsterdam.

 PvdA, SP en GroenLinks kwamen vanavond met honderden belangstellenden bij elkaar, omdat de coalitie binnenkort begint aan de onderhandelingen over de begroting en het belastingplan voor volgend jaar.
 
Jesse Klaver: “Vanavond hebben wij een heldere boodschap aan het kabinet: de tijd van rechtse politiek is voorbij. De tijd dat de samenleving accepteert dat multinationals miljarden krijgen die de burger moet betalen, die ligt achter ons. Vanavond komen wij samen met een pleidooi voor solidariteit, met een uitgestoken hand en een visie voor een samenleving waarin het niet ieder voor zich is, maar samen voor elkaar.”
 
Lilian Marijnissen: “Afgelopen weken deed ik avonden door het hele land met mensen die in de zorg, het onderwijs en bij de politie werken. Het is duidelijk, de nood is hoog en investeringen zijn daar keihard nodig voor onze samenleving. Vandaag staan we hier dus met zijn drieën om een duidelijke boodschap af te geven aan het kabinet. Zijn we het nu opeens overal over eens? Nee natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet. Waar we het wel over eens zijn is dat er andere keuzes nodig en mogelijk zijn. Zodat grote bedrijven hun eerlijke deel betalen en er miljarden vrij komen om te investeren in de samenleving: om het eigen risico aan te pakken, betaalbare huizen te bouwen en te investeren in goed onderwijs.”
 
Lodewijk Asscher:  ‘Er zijn volop mogelijkheden om mensen meer kansen te geven in het leven. Laten we daarom nu investeren in wat echt belangrijk is: de zekerheid van een betaalbaar huis, van een leraar voor de klas en van mooie natuur waarvan we kunnen genieten. Daarvoor is een koerswijziging nodig van het kabinet. Geen belastingverlaging voor grote bedrijven, maar keuzes die goed zijn voor alle Nederlanders.’