GroenLinks: Regel schadefonds voor slachtoffers van dierziekten

GroenLinks wil dat mensen die ziek zijn geworden door een uitbraak van dierziekten schadevergoeding kunnen krijgen.

Op dit moment krijgen veehouders bij een uitbraak van dierziekten wel financiële compensatie, maar mensen die ziek zijn geworden moeten vaak jaren wachten op schadevergoeding. GroenLinks Tweede Kamerlid Rik Grashoff wil daarom dat er een gezondheidsfonds voor slachtoffers die ernstig ziek zijn geworden door een uitbraak van dierziekten. Daarnaast moet de overheid meer actie ondernemen om de overdracht van ziekten te voorkomen.

Grashoff; ‘Het is bizar dat veehouders wel direct compensatie krijgen bij uitbraak van dierziekten, maar omwonenden die ernstig ziek worden vaak jaren rechtszaken moeten voeren om een klein beetje compensatie te krijgen. Dat moeten we anders regelen. Mensen die ziek worden, mogen niet ook nog een financieel de dupe worden’.


Rond 2007 brak in het Brabantse Herpen de Q-koorts uit. Omwonenden en bezoekers van geitenhouderijen werden ziek, sommigen met ernstige en chronische gevolgen. Pas in 2013 werd stichting Q-support in het leven geroepen, en tien jaar na dato heeft de regering aangekondigd geld vrij te maken voor financiële compensatie.

GroenLinks wil dat mensen die aantoonbaar ernstig ziek zijn geworden compensatie kunnen krijgen uit een schadefonds. Dit schadefonds moet -net als het huidige diergezondheidsfonds- betaald worden door de sector en overheid. Uit dit fonds zouden medische kosten en geleden schade kunnen worden vergoeden.

GroenLinks wil daarnaast dat de overheid meer doet om uitbraak van dierziekten en overdracht van dierziekten naar de mens te voorkomen. Grootschalige veehouderijen op gepaste afstand van drukke bewoning, minder vee  in veedichte gebieden en het remmen van het toenemende aantal megastallen. Rik Grashoff pleit ervoor om het advies op te volgen van de Brabantse GGD om in twee kilometer rondom woningen geen geitenhouderij toe te staan.