GroenLinks roept coalitiepartijen op tot alternatief voorstel passend onderwijs

Er is massaal verzet tegen de bezuinigingen op passend onderwijs, er zijn nog veel teveel vragen die boven de markt hangen. Daarom kan het kabinet nu niet op een verantwoorde manier de bezuiniging op passend onderwijs doorvoeren. De meest kwetsbare leerlingen, hun docenten en hun ouders worden de dupe van deze bezuiniging. Kamerlid Jesse Klaver wil dat CDA, VVD en gedoogpartner PVV het regeerakkoord op dit punt openbreken en met een alternatief voorstel komen.

Klaver: “Ik zie in dit debat dat het enige wat we zeker weten is dat de gevolgen van de bezuiniging niet te overzien zijn. Als oppositie hebben we goede alternatieven aangedragen. Laat CDA, VVD en de PVV nu stoppen en met ons om tafel gaan zitten om een alternatief plan maken.”

Klaver wil niet dat de minister scholen nu al met de bezuiniging confronteert.

De bezuiniging van 300 miljoen is 1,7 % van het totaal te bezuinigen bedrag van de heilige 18 miljard van dit kabinet. Een klein percentage, een hoop ellende: 16,5% bezuinigen op speciaal onderwijs voor gehandicapte kinderen, 20% op kinderen met ernstige gedragsproblemen en 22% op kinderen met hoor – en spraakproblemen. De verslechtering van de kwaliteit van het passend onderwijs staat in geen verhouding tot het totaal te bezuinigen bedrag.

Klaver: “Waarom houdt de minister zich dan toch zo krampachtig vast? Op dit punt moeten de coalitie partijen en regeerakkoord open gooien en samen met de hele Kamer kijken naar de beste oplossing voor onze kinderen.”

Uit plannen van minister blijkt dat stelselwijziging voortkomt uit bezuinigingsdrift. Terwijl een besparing moet voortkomen uit een stelselwijziging. GroenLinks kan niet akkoord gaan met deze bezuiniging, wel met plan voor doelmatiger stelsel waarmee kosten kunnen worden gereduceerd. Dan maak je van kaalslag een kwaliteitsslag!