Jesse Klaver: “We moeten alles doen om de Oekraïense bevolking te beschermen. Ook als dat ten koste gaat van onze eigen economische belangen. Er staat iets groters op het spel: de internationale rechtsorde en onze vrijheid. Beide onbetaalbaar. Tegelijkertijd worden boodschappen alsmaar duurder, stijgen de huurprijzen voor een huis onverminderd door en rijzen de energiekosten de pan uit. Daarom moet het kabinet nu in actie komen en ervoor zorgen dat de rekening voor onze solidariteit met Oekraïne niet bij mensen terecht komt die het nu al moeilijk hebben.”

Het kabinet kan de energieprijs voor Nederlandse huishoudens maximeren door noodmaatregelen uit de prijzenwet in werking te laten treden. Die wet zegt dat de minister van Economische Zaken prijsbeperkingen kan instellen wanneer zich een “plotseling voordoende noodsituatie van de nationale economie” voordoet met versnelde inflatie tot gevolg. Dat is nu het geval. Daarom stelt GroenLinks voor dat deze wet per direct in werking treedt voor de duur van tenminste zes maanden. De wet geldt voor verbruik van de eerste en tweede tariefschijf voor elektriciteit en de eerste tariefschijf bij gas, waardoor huishoudens en kleine ondernemers zoals restaurants niet met een nog hogere energierekening te maken krijgen. Het kabinet biedt de energieleveranciers dan noodsteun om de stijgende afnameprijs te compenseren. Deze noodsteun kan vergeleken worden met de noodpakketten die de regering tijdens de lockdowns ter beschikking stelde.

GroenLinks wil zo snel mogelijk af van onze afhankelijkheid van Russisch gas. Op dit moment is 25% van ons gasverbruik afkomstig uit Rusland. Wij roepen het kabinet op om het afschakelplan per direct in werking te stellen. Hierin staan noodmaatregelen om gasverbruik drastisch terug te dringen. Het kabinet moet met een grootschalig  besparingsplan komen, waaronder het mogelijk afschakelen van niet-essentiële sectoren. Ook moet het isoleren van huizen en andere besparingsmaatregelen veel meer urgentie krijgen.

Klaver: “We moeten alles doen wat nodig is om Poetin een halt toe te roepen. Maar dat gaat iets kosten. Minister Kaag van financiën wil niet beloven dat het kabinet extra geld uittrekt om de koopkracht van Nederlanders te beschermen. Onbestaanbaar. Het kabinet zou juist moeten gaan staan voor deze mensen. Mensen die zich nu al zorgen maken over hun rekeningen aan het einde van de maand, mogen niet ook nog de dupe worden van deze oorlog. Het kabinet moet in actie komen.”