GroenLinks, SP en PvdA in actie voor onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Vandaag verscheen een advies over de toekomst van het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Aanleiding was het mogelijk verdwijnen van een middelbare school in Oostburg, waardoor leerlingen per dag tot vier uur zouden moeten reizen om onderwijs te kunnen volgen. Uitwijken naar België is het alternatief. GroenLinks, de SP en de PvdA vinden het onacceptabel wanneer grote delen van Zeeuws-Vlaanderen straks aangewezen zijn op België voor onderwijs in de buurt en pleiten voor een extra investering in onderwijs voor Zeeuws-Vlaanderen.

Zeeuwse ouders laten er geen misverstand over bestaan. Zij vinden nog langere reistijden en minder onderwijsaanbod een absolute no-go. Veel ouders overwegen dan ook hun kinderen in België onderwijs te laten volgen.

De kosten voor de fusies, het bestuurlijk samengaan en minder personeel zouden volgens het advies betaald moeten worden door scholen, gemeenten, de provincie en het ministerie. De drie linkse partijen vinden dat het de taak van het ministerie is om het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen op bereisbare afstand te houden. Daarom pleiten zij voor een extra investering

GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld: "Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en succesvolle samenleving, schreef het nieuwe kabinet twee weken geleden in het regeerakkoord. Om dat goede onderwijs te kunnen volgen, moet het wel in de  buurt zijn.  Het is de verantwoordelijkheid van de regering om ervoor te zorgen dat iedereen goed onderwijs kan volgen. Bovendien heeft de school juist in dunbevolkte gebieden een hele belangrijke sociale functie."

SP-Kamerlid Peter Kwint vindt dat het kersverse kabinet meer moet doen: "Uiteindelijk draait Zeeland nu voor de kosten van het structureel blijven aanbieden van onderwijs aan. Terwijl dat volgens de SP de taak van het ministerie is. Zeeuws-Vlaanderen kan niet zonder deze scholen. Als je de krimpregio niet nog rapper leeg wil laten lopen, heb je genoeg goede scholen nodig. We hebben sinds een week een aparte minister voor regio’s. Die kan meteen laten zien wat ze waard is: sta voor Zeeuws-Vlaanderen!"

PvdA-Kamerlid Kirsten Van den Hul: "Als plattelandskind weet ik uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om een school binnen fiets-of busbereik te hebben. Reistijden van meer dan 4 uur zijn gewoon geen optie. Daarom zijn wij blij met dit advies van de taksforce en roepen wij de regering op er alles aan te doen dat het schoolaanbod in Zeeuws-Vlaanderen behouden blijft."

De drie partijen vragen aan het kabinet om tenminste de structurele kosten voor het in stand houden van deze scholen op zich te nemen. Ook vragen zij zich af of het eerder met pensioen laten gaan van oudere leraren het probleem van de scholen niet eerder vergroot.