GroenLinks, SP en PvdA: Verhoog ww-premie flexcontracten

Om oneigenlijk gebruik van flexwerk tegen te gaan, moet de ww-premie die werkgevers bij flexcontracten betalen, viermaal zo hoog worden. Met de extra premie die zo opgehaald wordt, gaat de premie voor vaste contracten juist flink omlaag. Daarvoor pleiten SP, GroenLinks en PvdA. Bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zullen de partijen woensdag samen een initiatief hiertoe indienen.

Het principe dat de vervuiler betaalt is bij milieuwetgeving heel gebruikelijk. Bedrijven die echter de arbeidsmarkt vervuilen door misbruik te maken van flexwerk, komen er nog altijd mee weg. Ondernemers die zich wel fatsoenlijk gedragen, draaien daardoor op voor de kosten en worden hiermee dubbel benadeeld ten opzichte van hun concurrenten. Daar moet per direct een eind aan komen.

De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is te ver doorgeschoten. Van alle werknemers behoort inmiddels 40 procent tot de zogenoemde 'flexibele schil'. Dit aantal werknemers met een flexibel contract en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is sinds 2003 met ruim 1 miljoen mensen gegroeid tot meer dan 3 miljoen. Gemiddeld verdienen zij ruim 40 procent minder dan iemand met een vast contract.

GroenLinks Tweede Kamerlid Zihni Özdil: “Een flexibele schil om zieke werknemers of grote drukte op te vangen is uit het oogpunt van een gezonde bedrijfsvoering begrijpelijk. Hiermee is de explosieve groei van het aantal flexibele contracten de afgelopen jaren echter niet te verklaren. De werkelijke oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat flexwerk te goedkoop is ten opzichte van vast werk.”

De rekening voor flexwerk wordt echter wel degelijk betaald, alleen niet door de vervuilers zelf. Het aantal mensen dat vanuit flexwerk in de werkeloosheidswet terecht komt, is namelijk veel groter dan dat vanuit vaste contracten. Vanwege de onevenredig grote greep uit de WW-fondsen, betalen werkgevers die veel mensen met een vast contract in dienst hebben in feite de flexibiliteit van werkgevers die hier misbruik van maken. Zo ontstaat oneerlijke concurrentie en worden de werkgevers die het wel goed doen, bijna gedwongen om hun vaste mensen ook te vervangen voor flexwerkers en zodoende mee te gaan in deze race naar de bodem.

Het kabinet Rutte III zegt te willen onderzoeken of flex duurder maken dan vast helpt om meer vaste contracten af te dwingen bij werkgevers. Dat gaat GroenLinks, SP en PvdA echter niet ver genoeg. Om oneerlijke concurrentie tussen werkgevers tegen te gaan en de positie op de arbeidsmarkt voor werknemers te verbeteren, moet er wat de genoemde partijen betreft per direct worden ingegrepen.