GroenLinks start debat over hervormingen: 'de vergroener verdient'

Tijdens het partijcongres vandaag heeft GroenLinks onder leiding van Femke Halsema een debat gevoerd over de economische crisis en de noodzakelijke hervormingen in de nabije toekomst. 'Dit is het eerste, en zeker niet het laatste debat over de veranderingen die nodig zijn', aldus Femke Halsema. Drie gastsprekers kwamen aan het woord om het debat te inspireren. Liesbeth van Tongeren, directeur van Greenpeace, stelde: 'Het antwoord van gewone economen op honger, armoede en vervuiling is meer marktwerking. Gelukkig zijn er ook economen die wat harder doordenken en die nu, na de crisis, uit de kast durven komen met hun kritiek op […] het huidige economische systeem. […] Ons nageslacht wordt blijer van een wereld waarin ecologie en economie elkaar onderling versterken dan van een zwaar vervuilde wereld met een lage staatsschuld.'

Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank voegde daaraan toe:

'Als wij nu doorpakken en echte keuzes durven te maken, gaat het over kansen van de groene economie. Want kansen zijn er in overvloed. Zowel voor een duurzame financiële sector als een duurzame economie.' 'De vervuiler betaalt' is een bekend uitgangspunt voor GroenLinks. Jansen stelt: ''De vervuiler betaalt', bekt natuurlijk niet lekker. Laten wij daarom kiezen voor de ‘vergroener verdient’. Duurzaam gedrag moet worden beloond in plaats van te worden geremd.'

Jesse Klaver, voorzitter van CNV Jongeren, pleitte voor immateriële waarden en hoogwaardige groene banen. Hij stelde dat de nieuwe generatie zich  individueel wil kunnen ontplooien, maar op een manier die niet ten koste gaat van de samenleving en klimaat. Voor deze nieuwe generatie is herstel van de oude werkgelegenheid niet genoeg.

'Wij willen geen Blue Collar Jobs, maar Green Collar Jobs. Banen waarin scholing centraal staat, voldoende ruimte is om door te groeien en banen die niet schadelijk zijn voor het klimaat.'

 

'De nieuwe generatie begrijpt dat veertig jaar werken voor dezelfde baas verleden tijd is en vraagt handvatten om te werken aan hun employability. Optimale inzetbaarheid van hun arbeidskapitaal, waardoor zijn in staat zijn aan het werk te blijven en werk te behouden.'

Concrete suggesties om op de overheidsfinanciën te bezuinigen hadden de sprekers ook, variërend van afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, fors schrappen in managementlagen in onderwijs en zorg, terugdringen van niet-duurzame subsidies in landbouw en visserij en natuurlijk het schrappen van de JSF. Wordt vervolgd, concludeerde Femke Halsema.