GroenLinks stelt vraagtekens bij veiligheid van cruise-control

Het tragische ongeval op de E19 bij Antwerpen werpt opnieuw de vraag op hoe veilig cruise-control is. GroenLinks pleit voor onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten, een goede beoordeling van de verschillende cruise-control systemen en een betere voorlichting van weggebruikers. Als bepaalde systemen echt onveilig rijgedrag in de hand werken is ontmoediging of zelfs een verbod gewenst.

 

Het gebruik van cruise-control wordt gestimuleerd door onder andere de afschaffing van de BPM-belasting en door regels over standaard inbouw van het systeem. Gezien de positieve milieu-effecten is GroenLinks op zich voor deze bredere invoering.

Echter, bij het streven naar een breed gebruik, hoort ook kennis over het effect van cruise-control-systemen op het rijgedrag. Hieruit zou een ontmoediging, of eventueel een verbod van systemen kunnen volgen die een onveilig rijgedrag in de hand werken. Nu systemen zo breed in nieuwe voertuigen worden aangeboden ligt bovendien opname in de rij-examens voor de hand.

Evelien Tonkens

Wijnand Duyvendak

Vragen van de leden Tonkens en Duyvendak (GL) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de risico’s van cruise-control, 28 juli 2004

1)      Hebt u kennis genomen van het ongeval op maandag 26 juli op de E19 bij Antwerpen waar mogelijk het gebruik van cruise-control een rol heeft gespeeld?

2)      Klopt het dat en tot nu toe alleen onderzoek is gedaan naar de verkeersveiligheidsaspecten van advanced cruise-control en niet naar de conventionele systemen (zie antwoorden op de vragen van lid Hermans van 5 februari 2004)?

3)      Klopt het dat er geen onderzoek gedaan is naar de daadwerkelijke gedragseffecten van het gebruik van de verschillende cruisecontrol systemen, maar slechts gekeken is naar de technische werking?

4)      Bent u bereid te laten onderzoeken of het gebruik van respectievelijk conventionele cruise-control systemen en de geavanceerde systemen met sensoren, tot een onveiliger rijgedrag kan leiden?

5)      Op welke wijze en op welk moment worden weggebruikers met cruise-control onderwezen in een verstandig gebruik van cruise-control?Is het volgens u wenselijk deze nieuwe technische systemen op te nemen als onderdeel van de rij-opleiding en het rij-examen, zeker gezien de intentie van de Staatssecretaris van milieu om dit systeem te stimuleren voor weggebruikers die lange afstanden afleggen?

6)      Zijn ook in Nederland specifieke verkeersborden en wegsignalering nodig, gericht op gebruikers van cruise-control bij naderende onveilige situaties?

7)      Hoe beoordeelt u inhoudelijk en met het oog op uniformering van de verkeersregels in Europa de wens van een mogelijke meerderheid van het Belgische parlement om cruise-control in vrachtwagens te verbieden of te ontmoedigen?