GroenLinks stemt in Eerste Kamer tegen Jeugdwet

De Eerste Kamerfractie van GroenLinks heeft tegen de invoering van de Jeugdwet gestemd. De zorgen van de fractie over de geplande bezuinigingen die met de invoering van de wet gepaard gaan, zijn te groot om te kunnen instemmen.

GroenLinks is niet tegen de decentralisatie van de Jeugdzorg. Het is goed om de zorg voor kwetsbare jongeren dicht bij die jongeren zelf te organiseren. De zorg moet dan echter wel goed en gedegen georganiseerd kunnen worden door de gemeenten.  Door tegelijkertijd met het invoeren van de wet ook enorm te bezuinigen wordt het voor gemeenten heel erg moeilijk om goede zorg te blijven garanderen.

GroenLinks heeft een voorstel gedaan om een financieel vangnet te organiseren voor gemeenten wanneer die ondanks zorgvuldig beleid toch in de problemen komen door onverwachte kosten. De coalitiepartijen hebben dit voorstel  echter verworpen. Daarmee  komen alle risico's bij gemeenten. De fractie van GroenLinks vindt dat niet aanvaardbaar en heeft daarom alles afwegend tegen de Jeugdwet gestemd.