GroenLinks steunt Europese stimulans pensioenhervormingen

De Europese pensioenen, waaronder de Nederlandse, moeten ook in de toekomst betaalbaar blijven en van goede kwaliteit zijn. Europarlementariër Marije Cornelissen steunt daarin de Europese Commissie, die donderdag haar toekomstvisie op de pensioenen in de Europese Unie publiceerde.

Pensioenleeftijd verantwoord verhogen

GroenLinks steunt het streven van de Europese Commissie om de pensioenleeftijd aan te passen aan de gestegen levensverwachting en om de EU-lidstaten daarbij te assisteren. Cornelissen tekent wel aan dat landen hun pensioenleeftijd niet onvoorbereid moeten verhogen.

“Het stemt mij hoopvol dat de Europese Commissie inziet dat de pensioenleeftijd omhoog gooien zinloos is zonder dat mensen de mogelijkheid hebben om langer te kunnen werken. Daarvoor zijn onder meer betere arbeidsvoorwaarden, meer flexibiliteit voor oudere werknemers en bestrijding van discriminatie nodig.”

GroenLinks wil dat de Europese Unie pensioenhervormingen in de juiste richting stimuleert. Daarbij is het volgens Cornelissen zaak dat de Europese Commissie zich scherper gaat verzetten tegen onbezonnen pensioenbezuinigingen. “In Hongarije heeft de regering simpelweg het gespaarde pensioen van mensen genationaliseerd om aan Europese begrotingsregels te voldoen. Dat heeft helemaal niets met houdbaarheid te maken en moet dus onmogelijk worden.”

Geef pensioenfondsen niet dezelfde regels als verzekeraars

Cornelissen is echter bezorgd over de plannen van de Europese Commissie om pensioenfondsen aan dezelfde regels te onderwerpen als verzekeraars. “Ik ben vóór een verscherpt toezicht op pensioenfondsen en de buffers die zij moeten aanhouden, zodat onder andere de kans op pensioenkortingen in de toekomst kleiner wordt. Maar het doel van de Europese Commissie is verkeerd. Niet concurrentie tussen verzekeraars en pensioenfondsen, maar een zekere pensioenvoorziening moet de beweegreden zijn voor verscherpt Europees toezicht.”

Er zijn echter ook kansen bij het moderniseren van Europees toezicht op pensioenfondsen. We moeten ervoor zorgen dat het gigantische pensioenvermogen van onder meer Nederland, op een verantwoorde manier wordt geïnvesteerd. “Het is te zot voor woorden dat wij ons pensioen zouden moeten verdienen met zaken als voedselspeculatie. Het is de hoogste tijd dat pensioenfondsen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid gebonden worden”, aldus Cornelissen.

Europese zaak

Cornelissen stoort zich aan geluiden die de Europese voorstellen voor pensioenen al afkeurden voordat het stuk er lag. "Het is een achterhaald debat of pensioenen nu wel of geen Europese zaak zijn.” Europa vergrijst en nu al bestaat tien procent van alle overheidsfinanciën uit pensioenen. De investeringen van Nederlandse pensioenfondsen houdt niet op bij de Nederlandse grens. Dat de stabiliteit van pensioenen elders Europa een zaak van belang is voor Nederlandse pensioenen, zou na de schuldencrisis geen uitleg meer behoeven.

De toekomstvisie van de Europese Commissie worden in de komende jaren in concrete beleidsvoorstellen omgezet.