GroenLinks steunt financiering levensbeschouwelijk onderwijs openbare scholen

Kwalitatief levensbeschouwelijk onderwijs helpt  leerlingen te reflecteren op levensbeschouwelijke en morele vraagstukken en te wortelen in hun eigen traditie. Het is essentieel in Nederland om sektarische vorming en strijdige opvattingen met de multiculturele samenleving te voorkomen. Daarom steunt de Eerste Kamerfractie van GroenLinks het voorstel om dit onderwijs te verzekeren op openbare scholen door middel financiering en ondersteuning.

GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort, eveneens hoogleraar praktische theologie aan de VU, noemt het een 'buitengewoon verstandig' voorstel. ,,Onderwijs gaat onder andere over de vorming tot authentieke en verantwoordelijke burgers. Dit voorstel is hiermee in lijn, want een veelkleurige samenleving als de onze vraagt respect jegens verschillende opvattingen van mensen", aldus Ruard, die benadrukt dat dit al sinds de 19de eeuw in ons onderwijsstelsel is verankerd. ,,De openbare school laat altijd al ruimte voor alle richtingen en neemt daarbij zelf geen religieuze of levensbeschouwelijke kleur aan. Dit voorstel voorziet erin dat op zulke scholen er wel voldoende middelen en ondersteuning zijn om het levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden door bevoegde docenten."

 

Senator Ruard Ganzevoort: ,,Onderwijs gaat onder andere over de vorming tot authentieke en verantwoordelijke burgers. Dit voorstel is hiermee in lijn, want een veelkleurige samenleving als de onze vraagt respect jegens verschillende opvattingen van mensen.''

Het is de traditie in Nederland dat specifiek onderwijs door de vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke stroming wordt gegeven. Volgens Ruard vloeit dit wetsvoorstel voort uit de kwaliteitseisen aan zulke docenten. ,,Als we kwaliteitseisen stellen, dan moeten we ook de salariëring en ondersteuning fatsoenlijk regelen. Dat gebeurt nu, waardoor een goede persoonlijke levensbeschouwelijke vorming, die aansluit bij de opvoeding, verbonden wordt met een respectvolle omgang met anderen. Dat kan alleen met goede docenten."