GroenLinks steunt lerarenprotest

Vandaag gaat de driedaagse staking van de leraren uit het voortgezet onderwijs van start. Zij protesteren ondermeer tegen het voorstel van de minister om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs te verhogen en de invoering van passend onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen. In Den Haag protesteren ongeveer 1500 leraren op het Plein. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver spreekt de docenten toe.

Vandaag staakt LIA (Leraren in Actie), een vakbond speciaal voor voortgezet onderwijs. De Algemene Onderwijsbond heeft een landelijke staking voor het voortgezet onderwijs gepland op donderdag 26 januari, in Utrecht.

Onderweg in de trein naar Den Haag spreken stakende docenten er schande van dat de AOb zich distantieert van deze stakingsdag. Op het Plein: toespraken van LIA, leraren en Tweede Kamerleden (o.a. Jesse Klaver). Een delegatie biedt een 'schoolschrift' aan bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer behandelt de Wet onderwijstijd eind januari.

De onderwijsbonden protesteren tegen het voorstel om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs van duizend te verhogen naar duizendveertig uren. Klaver:

Tekentafelpolitiek, dat is waar minister Van Bijsterveld mee bezig is. Terwijl er een politiek en maatschappelijk breed gedragen advies ligt over de duizend-urennorm, kiest de minister ervoor om een andere norm te hanteren. Een norm die hoger ligt zonder dat er voldoende geld tegenover wordt gesteld. Lesgeven kost geld.

GroenLinks wil miljarden investeren in beter onderwijs. Voor beter betaalde leraren, meer aandacht voor elk kind en scholen die van ’s ochtends tot ’s avonds goede opvang verzorgen. Klaver:

Onderwijs gaat over het ontwikkelen van mensen. Dit kabinet ziet mensen als een economische kostenpost. In plaats van investeren in kwalitatief beter onderwijs, bezuinigt dit kabinet op zorgleerlingen, bevriest de lerarensalarissen en doet niets aan het tekort aan docenten.

GroenLinks steunt de acties van scholen en docenten en roept iedereen op te komen, die zich ook keert tegen het onderwijsbeleid van dit kabinet.

Lees meer: GroenLinks wil miljarden investeren in beter onderwijs (standpunten)