GroenLinks steunt onderwijsactie

Tienduizenden leraren en schoolleiders uit het hele land komen dinsdag 6 maart naar de Amsterdamse Arena vanwege de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ook GroenLinks zich ernstige zorgen over deze bezuiniging en steunt daarom de actie.

De actie wordt georganiseerd door de onderwijsbonden AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo FNV, AVS en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), voorafgaande aan de behandeling van de Wet passend onderwijs in de Tweede Kamer, morgenmiddag.

Het kabinet stelt voor om 16,5% te bezuinigen op speciaal onderwijs voor gehandicapte kinderen, 20% op kinderen met ernstige gedragsproblemen en 22% op kinderen met hoor – en spraakproblemen. GroenLinks ageert al langer tegen de bezuiniging op passend onderwijs.

Onderwijswoordvoerder Jesse Klaver:

De bezuinigingen hebben niet alleen consequenties voor de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Alle andere leerlingen en hun ouders zullen ook merken dat leraren minder tijd en aandacht te verdelen hebben in de klas. Deze bezuiniging raakt het hele onderwijs en, als gevolg daarvan, ons allemaal.

Klaver kan er helaas morgen niet bij zijn, wel sprak hij onder andere vorige week bij de manifestatie "De bezuiniging op het passend onderwijs raakt ons allemaal" . Op 9 januari bij de manifestatie van de onderwijsbond Leraren in Actie zei hij:

Onderwijs gaat over het ontwikkelen van mensen. Dit kabinet ziet mensen als een economische kostenpost. In plaats van investeren in kwalitatief beter onderwijs, bezuinigt dit kabinet op zorgleerlingen, bevriest de lerarensalarissen en doet niets aan het tekort aan docenten. 

Ook fractievoorzitter Jolande Sap sprak haar steun uit op 9 februari, tijdens een manifestatie van de bonden en werkgevers.

Blijf op de hoogte:

Lees meer: