GroenLinks succesvol op klimaat en energie

GroenLinks werkt constructief samen met het kabinet op de thema’s klimaat en energie. Met succes. Tweede Kamerleden Tom van der Lee en Liesbeth van Tongeren wisten vandaag maar liefst vijf moties binnen te halen.

Van der Lee: ‘Het is fijn om te merken dat op het gebied van de energietransitie er goed samen te werken valt met het kabinet en dat het ook voor de oppositie mogelijk is om successen te boeken. Zo gaan we met pensioenfondsen aan tafel om te kijken of er meer investeringen gedaan kunnen worden in groene projecten. En er komt meer aandacht voor energiebesparing in het MKB.’

Van der Lee en Van Tongeren haalden vandaag, samen met zowel oppositie- als coalitieleden, vijf moties binnen:

  1. Er komt meer toezicht op energiebesparing bij bedrijven en scholen (GroenLinks/D66)
  2. De regering gaat in overleg met pensioenfondsen om meer duurzame investeringen in Nederland te realiseren (GroenLinks/ChristenUnie/D66)
  3. Het MKB wordt beter ondersteund en geïnformeerd over innovatie en energiebesparing (GroenLinks/CDA)
  4. Garanties over de betaalcapaciteit van de NAM om schade te betalen (GroenLinks)
  5. Ondersteuning van het MKB om efficiënter om te gaan met aardgas ( GroenLinks)