GroenLinks tevreden over doorgang woningisolatie; fractie blijft bij eis toezending rapport Rekenkamer

GroenLinks is tevreden met de harde toezegging dat de geluidsisolatie voor omwonenden rond Schiphol in ieder geval doorgaat en de klachten beter behandeld zullen worden. Deze toezegging blijkt uit de antwoorden van de regering op de Kamervragen van GroenLinks over het uitgelekte Rekenkamerrapport.

 

De antwoorden geven verder nog geen duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de enorme problemen bij de woningisolatie en over de vraag wie de meerkosten van het project zal moeten betalen.

GroenLinks blijft bij haar eis dat dit uitgelekte rapport snel naar de Kamer moet komen. Volgens de antwoorden ligt het rapport op dit moment bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De fractie heeft het initiatief genomen om namens de vaste Kamercommissie de staatssecretaris alsmede de Algemene Rekenkamer om een spoedige toezending te vragen.

Ineke van Gent

Wijnand Duyvendak

 -----------------------------------------------------------------------

Aan de Voorzitter van de vaste Kamercommissie

voor Verkeer en Waterstaat

Dhr. J. Atsma

Onderwerp:

AR-rapport geluidsisolatie

Datum:

4 augustus 2004

Geachte heer Atsma,

Afgelopen zaterdag berichtte de Volkskrant over een uitgelekt concept-rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de geluidsisolatie rond Schiphol. De conclusies waren dermate schokkend over de voortgang van het project, de omgang met bewoners, en het functioneren van het ministerie en de verantwoordelijke bewindspersonen dat de toezending van dit rapport ons inziens niet kan wachten tot de geplande presentatie medio september. Het feit dat (een deel van) de conclusies op straat liggen rechtvaardigt een (ongebruikelijk) verzoek tot eerdere toezending.

Op dit moment ligt het rapport, blijkens de antwoorden op de Kamervragen van 4 augustus, bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een reactie. Ik stel voor de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat alsmede de Algemene Rekenkamer het verzoek te doen haast te maken met de afronding opdat het rapport zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het einde van het reces, aan de Kamer kan worden gezonden.

Met vriendelijke groet,

Ineke van Gent

Wijnand Duyvendak