GroenLinks: verbeter ondersteuning raadsleden

Op voorstel van GroenLinks spreekt de Tweede Kamer vandaag met raadsleden en deskundigen over de positie van de lokale volksvertegenwoordigers. Er zijn namelijk al lang grote zorgen over de ondersteuning van raadsleden. Zij hebben te weinig middelen ter beschikking om hun werk goed te kunnen doen. GroenLinks wil daarom dat er snel extra maatregelen genomen worden om de lokale democratie te versterken.

Mede door de decentralisaties en de vele, vaak ondoorzichtige, samenwerkingsverbanden kunnen veel raadsleden hun werk als controleur van het gemeentebestuur niet goed uitvoeren. Terwijl een sterke lokale democratie van groot belang is nu gemeentes verantwoordelijk zijn voor veel belangrijke dossiers, zoals de jeugdzorg en de WMO. GroenLinks vindt dat raadsleden daarom meer middelen en ondersteuning moeten krijgen bij hun complexe verantwoordelijkheden.

Allereerst moet de vergoeding voor raadsleden omhoog. Deze vergoeding is bedoeld om inkomstenverlies bij minder werk op te vangen en staat nu niet in verhouding tot de daadwerkelijke tijd die raadsleden besteden aan het raadswerk. Daarnaast moeten gemeentelijke samenwerkingsverbanden inzichtelijker gemaakt worden zodat raadsleden hun controlerende functie kunnen uitoefenen. Tenslotte moet er meer ondersteuning beschikbaar zijn voor raadsleden in de vorm van meer betaalde medewerkers.

Nevin Özütok: “Gemeenteraadsleden zijn de vertegenwoordigers van de bevolking in een stad of dorp. Zij beslissen over veel zaken die mensen direct raken. Een sterke lokale democratie is gebaat bij sterke volksvertegenwoordigers en zij verdienen optimale ondersteuning, Alleen dan weten we zeker dat er goed beleid wordt gemaakt en dat belastinggeld nuttig besteed wordt.”