Veel mensen werken nog steeds in onveilige omstandigheden, ondanks afgesproken corona-protocollen die dit moeten voorkomen. Dat moet veranderen, vindt GroenLinks. Kamerleden Wim-Jan Renkema en Paul Smeulders stelden schriftelijke vragen.

GroenLinks krijgt veel signalen over onveilige situaties op de werkvloer; werknemers met gezondheidsklachten die voelen dat ze onder druk worden gezet om toch te werken, en werknemers die onvoldoende beschermd worden tijdens hun werk. Vakbond CNV schat dat meer dan een miljoen werknemers in onveilige omstandigheden werken.

“Ieder mens heeft recht op een veilige werkplek”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema. “Het is belangrijk dat werknemers daar zelf ook over kunnen meepraten, zodat protocollen ook aansluiten op hun werkpraktijk. En dat de Arbowet daarin wordt gevolgd.”

In sommige sectoren is het lastig de voorschriften van het RIVM te volgen. Ook in de zorg, nu één van de belangrijkste sectoren, zijn de protocollen en richtlijnen vaak onvoldoende bekend op de werkvloer en in de praktijk niet altijd na te leven.

Kamerleden Wim-Jan Renkema en Paul Smeulders vragen staatssecretaris Van Ark om werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Verder vragen zij duidelijkheid over coronaprotocollen op de werkvloer, hoeveel werkgevers dit hebben, welke sectoren en of werknemers hierbij betrokken worden.

Meer toezicht nodig voor veiligheid
Ook de situatie waarin arbeidsmigranten wonen en werken is zorgwekkend, constateert GroenLinks. Vaak verblijven zij noodgedwongen in een kleine ruimte, waardoor afstand houden onmogelijk is. Sommige arbeidsmigranten durven zich niet ziek te melden bij klachten, uit angst hun baan te verliezen.

“Die mensen kunnen geen kant op. Ze kunnen niet naar huis, want daar is ook een lockdown. Ze kunnen niet zelf kiezen waar ze verblijven, want dat mag niet van hun werkcontract”, aldus Kamerlid Paul Smeulders, wiens voorstel voor meer toezicht op de veiligheid van arbeidsmigranten onlangs in de Kamer werd aangenomen.

Smeulders: “Arbeidsmigranten zitten dus gewoon vast. Het is dringend nodig dat er meer toezicht komt op de manier waarop zij worden gehuisvest en op hun werkplek.”

Wijs arbeidsmigranten op hun rechten
De Kamerleden vragen de staatssecretaris om in kaart te brengen waar en in welke onveilige omstandigheden mensen werken. Zij vragen de minister om voorlichting aan arbeidsmigranten over hun rechten te verbeteren. Daarnaast willen zij weten of de inspectie op dit moment wel voldoende toezicht houdt op de werkvloer en op woonplekken van arbeidsmigranten.

Naar verwachting beantwoordt de minister de vragen binnen een termijn van drie weken.