Op onze universiteiten bedrijven promovendi op het allerhoogste niveau wetenschap en voeren ze daarnaast allerlei onderwijstaken uit. Maar promovendi staan steeds meer onder druk. Binnen de wetenschap is de werkdruk bijna nergens zo hoog, komen burn-outs nergens zo vaak voor en is het risico op depressies nergens zo groot. GroenLinks wil dat promovendi beter beschermd worden.

Organisaties binnen het onderwijs- en onderzoeksveld krijgen geld van de minister. Denk bijvoorbeeld aan de Landelijke Studentenvakbond, het Interstedelijk Studenten Overleg, Nuffic en anderen. Daardoor kunnen zij goed opkomen voor hun belangen.

Maar de landelijke organisatie voor promovendi (PNN: Promovendi Netwerk Nederland) wordt nog niet gefinancierd. Terwijl de druk op de beroepsgroep enorm is en we zelfs steeds vaker zien dat promovendi slechts voor drie jaar salaris krijgen, terwijl zij gemiddeld vijf jaar nodig hebben om hun promotie af te ronden. De rechtpositie van promovendi moet dus versterkt worden. Het toevoegen van PNN aan de bestaande organisaties die middelen krijgen, is wat GroenLinks betreft een broodnodige eerste stap daarvoor.

Tweede Kamerlid Zihni Özdil: “Promovendi zijn van onschatbare waarde voor Nederland kennisland. En de problemen waar ze mee te maken krijgen zijn niet mis. Bijna 40 procent heeft een verhoogd risico op mentale problemen, ruim 1/3 wordt depressief en heeft een slaaptekort en bijna de helft ervaart overmatige en constante druk. Daarom ga ik de minister oproepen om ook Promovendi Netwerk Nederland te financieren, zodat de rechten van promovendi beter behartigd kunnen worden.”