GroenLinks voor zenden internationale vredesmacht naar Soedan

GroenLinks vindt dat er niet langer getreuzeld moet worden om het afschuwelijke drama in Darfur te beëindigen. Als de Soedanese regering niet snel stappen zet om het conflict te beëindigen is volgens de fractie het zenden van een internationale vredesmacht aan de orde. De Nederlandse regering, in het bijzonder Premier Balkenende, zou zich als EU-voorzitter veel meer moeten inzetten voor de beëindiging van het conflict.

 

De resolutie van de veiligheidsraad van 30 juli jl. geeft het regime een maand om de Janjaweed-milities te ontwapenen; op straffe van diplomatieke en economische sancties. Als het Soedanese regime hieraan geen gevolg geeft, moet er wat GroenLinks betreft snel een resolutie komen die het zenden van een internationale vredesmacht mogelijk maakt. Een parallel met Rwanda lijkt op dit moment op zijn plaats: de internationale gemeenschap treuzelt om actie te ondernemen terwijl een genocide plaatsvindt. Tot nu toe heeft Nederland, in haar hoedanigheid als EU-voorzitter, een veel te slappe houding aangenomen in dit dramatische conflict. Het regime krijgt tot nu toe teveel tijd en het wacht slechts milde sancties terwijl de burgers van Darfur nu al maanden onder de terreur te lijden hebben.  Bij een eventuele troepenzending onder VN-mandaat zal Nederland, indien gevraagd, ook bereid moeten zijn aan deze vredesmacht deel te nemen.   Femke Halsema

Ineke van Gent