GroenLinks vraagt drie euro van huizenbezitters voor oplossen kamernood

Ineke van Gent heeft vandaag haar initiatiefwet ‘Huursubsidie voor studenten en jongeren’ ingediend. Hiermee worden de enorme tekorten op de kamermarkt opgelost, en dat voor tien miljoen euro per jaar. GroenLinks vraagt aan iedere huizenbezitter een bijdrage van drie euro – de prijs van één wijntje op een terras - om twintigduizend extra kamers te bouwen. Hiermee zijn alle studenten op korte termijn onder dak. De vrijblijvende plannen van minister Dekker bieden die oplossing niet.

Voor drie euro twintigduizend kamers

GroenLinks stelt voor om de netto-uitgaven voor hypotheekrente aftrek met 0,0011% te verlagen. Dat kost per huizenbezitter drie euro per jaar en lost het hele probleem van de woningnood onder studenten op. De financiering -via een minimale ophoging van het eigenwoningforfait- zal worden voorgesteld bij de behandeling van de begrotingen en het Belastingplan.

Minister Dekker lost kamernood niet op

Net als haar voorgangers Remkes en Kamp, laat minister Dekker studenten -helaas letterlijk- in de kou staan. De LSVb meldde deze zomer nog dat dertigduizend studenten op een kamer wachten. De komende jaren dreigen deze tekorten verder op te lopen, zo blijkt ook uit rapportages van VROM zélf. De minister staat erbij en kijkt ernaar, en doet weinig tot niks. Als het haar al lukt haar vrijblijvende plannen te realiseren, zal dat op z’n vroegst in 2010 het geval zijn. GroenLinks begrijpt niet dat studenten en jongeren nog zes jaar in containers, tenten of bij huisjesmelkers moeten bivakkeren. Met de voorstellen van GroenLinks behoort het probleem binnen twee jaar tot het verleden.

Corporaties moeten bouwen voor jongeren en studenten

GroenLinks vraagt minister Dekker de woningcorporaties stevig aan te pakken. De armlastige studentenhuisvesters staan te springen om nieuwe kamers te bouwen, maar rijke corporaties weigeren om hiervoor het benodigde geld te leveren. Terwijl zij meer dan 10 miljard euro vrij beschikbaar hebben. GroenLinks vindt dat deze overschotten moeten worden afgeroomd en ingezet voor de huisvesting van jongeren en studenten. Ook voor starters en ouderen moeten corporaties betaalbare huur- en koopwoningen bouwen. Dat is goed voor de de doorstroming. 

Genoeg getreuzeld

Met de initiatiefwet ‘Huursubsidie voor jongeren en studenten’, kan de woningnood onder jongeren en studenten snel worden opgelost. Bovendien regelt deze wet dat een unaniem aangenomen motie van de Kamer, welke het kabinet keer op keer weigert uit te voeren, alsnog wet wordt. Na invoering van het recht op huursubsidie zullen corporaties en studentenhuisvesters naar verwachting vijftien- tot twintigduizend extra kamers bouwen. Ook gemeentebestuurders, de LSVb, de Woonbond en de verhuurders verenigd in Kences en Aedes, erkennen dat huursubsidie de kamernood zal oplossen.