GroenLinks vraagt Europese Commissie om Nederland hard aan te pakken voor falend mestbeleid

GroenLinks Tweede Kamerlid Rik Grashoff en Europarlementariër Bas Eickhout sturen vandaag een brandbrief aan de Europese Commissie over het Nederlandse mestbeleid. De recente berichten over de grootschalige mestfraude zijn voor hen de druppel die de emmer doet overlopen. De Nederlandse overheid keek lang weg en pakte de mestfraude niet stevig aan. Grashoff en Eickhout vragen van Europa om nu de Nederlandse overheid te dwingen tot het nemen van extra maatregelen. Teveel mest leidt tot vervuild water, vieze lucht en een afname van biodiversiteit. Slecht voor mens, dier en natuur dus. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het Nederlandse mestbeleid.

De regels die Nederland stelt aan gebruik van mest in de landbouw zijn niet effectief. Zo is het grondwater in delen van Brabant en Limburg zo vervuild dat drinkwaterbedrijven de inname van water op vele punten hebben moeten sluiten. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater is in grote delen van het land niet in orde. De veel te hoge uitstoot van ammoniak naar de lucht is de laatste tien jaar niet gedaald, maar zelfs licht gestegen.

Grashoff: ‘De Nederlandse overheid heeft een potje gemaakt van het mestbeleid en weggekeken bij grootschalige mestfraude. Dat alles met ernstige gevolgen voor natuur, gezondheid, biodiversiteit en onze drinkwatervoorziening. Het is goed als de Europese Commissie nu eist dat de Nederlandse regering snel zijn verplichtingen nakomt.”

Derogatie in gevaar

Nederlands vee produceert per jaar 78 miljard kilo mest. Grashoff: ‘Dat is alsof je vrachtwagens vol mest achter elkaar zet van hier tot aan Sevilla. En dat dan tien rijen dik’.  Nederland heeft van Europa een uitzonderingspositie gekregen en mag veel meer mest dan andere landen uitrijden op het land – de zogenaamde derogatie. Die uitzonderingspositie loopt bijna af en alleen wanneer Nederland voldoende inspanningen doet om vervuiling van water, lucht en natuur tegen te gaan, dan wordt deze verlengd. Het is duidelijk dat Nederland, ondanks de zo begeerde riante uitzonderingspositie, tot nu toe te weinig doet om natuur, water en biodiversiteit te beschermen. Nederland handelt daarmee in strijd met Europese wetgeving.

Daarom vragen Eickhout en Grashoff nu aan de Europese Commissie om de Nederlandse regering hard aan te spreken op het naleven van de Europese verplichtingen en daar zo nodig consequenties aan te verbinden.

Eickhout: ‘De Nederlandse veeteeltsector snijdt  zichzelf in de vingers met de mestfraude. Als de derogatie niet verlengd wordt dan zijn de boeren de pineut. Strenger toezicht is dus ook in hun belang’.