GroenLinks: Waarborg psychische zorg nu en na deze crisis

Er zijn zo snel mogelijk richtlijnen nodig om psychische zorg (GGZ en Jeugd-GGZ) weer op peil te brengen. En de overheid moet met zorgverzekeraars een gesprek aangaan om ook voor de toekomst GGZ veilig te stellen. GroenLinks heeft hierover Kamervragen gesteld. 

Vanwege de corona-maatregelen hebben instellingen voor psychische zorg fysieke afspraken, dagbesteding en behandelingen acuut moeten stopzetten. Jonge en volwassen patiënten die in een instelling verblijven, krijgen geen verlof meer. Ook zijn bezoekregelingen onduidelijk, waardoor mensen vereenzamen. Voor kinderen en hun ouders is het belangrijk is om elkaar te blijven zien.

“Voor mensen met psychische problemen is goede zorg van levensbelang. Nu vallen structuren weg. En raken ze in een steeds groter isolement. Dat veroorzaakt een enorme terugval en leidt zelfs tot gevaarlijke situaties”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Jeugdzorg).

Dringend richtlijnen nodig
Het is dringend nodig dat er richtlijnen komen om de zorg weer op gang te krijgen, vindt GroenLinks. Bijvoorbeeld therapeutische gesprekken en ambulante zorg op anderhalve meter afstand, beschermende kleding voor zorgverleners, en verlof- en bezoekmogelijkheden binnen de grenzen van veiligheid.

Verder is GroenLinks zeer bezorgd over financiële problemen waarin GGZ-instellingen komen. Doordat zij niet meer volgens de regels hun zorg verlenen, keren zorgverzekeraars minder geld uit. En dat ondanks het aangenomen voorstel dat GroenLinks eerder deed om dit te voorkomen.

Voorkom dat instellingen omvallen

Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema (GGZ): “Als GGZ-instellingen omvallen is dat echt ernstig. De al veel te lange wachtlijsten in de GGZ lopen dan nog verder op. En zorgverleners, die we keihard nodig hebben, raken hun baan kwijt. We moeten alles op alle zetten om dat te voorkomen.”

GroenLinks wil dat het kabinet erop toeziet dat zorgverzekeraars hun betalingsverplichtingen nakomen. Immers, dat is wat een Kamermeerderheid wil. En verzekeringsgeld wordt ook nog steeds gewoon geïnd.

Deskundigen voorspellen dat het aantal mensen dat psychische zorg nodig heeft na deze crisis zal toenemen. Een toegenomen aantal mensen zal last hebben van depressies en trauma’s door verlies van dierbaren, isolatie, verlies van inkomen en stress. Op dit moment staan er al zo’n 90.000 volwassenen op de wachtlijst voor passende psychische zorg.