GroenLinks waarborgt toegang tot rechter en versterkt individueel klachtrecht

 De Eerste Kamer debatteerde begin maart over de staat van de rechtsstaat. Tineke Strik bepleitte namens GroenLinks de waarborging van de toegang tot de onafhankelijke rechter.

Door fors te bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand en het verhogen van de griffierechten zullen veel mensen de gang naar de rechter niet meer kunnen betalen. Dat is volgens GroenLinks onaanvaardbaar. De Eerste Kamer steunde gisteren het voorstel van GroenLinks Eerste Kamerlid Tineke Strik om bij de bezuinigingen de waarborg op toegang tot de rechter leidend te laten zijn. Daarnaast heeft een meerderheid van de Eerste Kamer het voorstel van GroenLinks gesteund om drie belangrijke VN-protocollen snel door te voeren. Deze protocollen introduceren een individueel klachtrecht over mogelijke schendingen van het kinderrechtenverdrag, het verdrag voor mensen met een beperking en het verdrag voor economische, sociale en culturele rechten. Daarmee wordt de rechtspositie van burgers aanzienlijk versterkt.