GroenLinks wentelt kosten niet af op burger

De gemeentelijke lasten in gemeenten waarin GroenLinks onderdeel van het stadsbestuur uitmaakt, zijn gemiddeld lager dan gemeenten die worden bestuurd door een rechts college. Dat blijkt uit een vergelijking van de OZB-tarieven van de verschillende gemeenten op basis van de Volkskrant van vanochtend.

In de tien grootste gemeenten waar GroenLinks de afgelopen vier jaar heeft mee bestuurd, liggen de lokale lasten gemiddeld 33 euro lager dan het landelijk gemiddelde. Ook voor alle gemeenten met GroenLinks in het bestuur (83 gemeenten) liggen de lokale lasten 7 euro onder het landelijk gemiddelde.Amsterdam In Amsterdam is de OZB zelfs het laagst van heel Nederland. GroenLinks neemt afstand van de berichtgeving in de Volkskrant, die suggereert dat linkse colleges de lasten bovenmatig snel laten stijgen en vindt de berichtgeving tendentieus. Wel werden de verschillen ten opzichte van andere gemeenten waar de OZB hoger ligt in de afgelopen periode iets kleiner.LastenverzwaringGroenLinks is niet op voorhand tegen elke verhoging van gemeentelijke belastingen. Een lastenverzwaring van enkele tientjes voor de sterkste schouders om daarmee het voorzieningenniveau in stand te houden, is voor GroenLinks acceptabel. Neem het openbaar vervoer. Het Rijk beknibbelde de afgelopen jaren op het stads- en streekvervoer, waardoor lijnen geschrapt dreigen te worden. Een geringe verhoging van de OZB kan dat voorkomen.