GroenLinks wil 12.000 volwaardige zorgverleners

Tweede Kamerlid Linda Voortman pleit vandaag voor 12.000 volwaardige verpleegkundigen in de ouderen- en verpleegzorg. GroenLinks wil bij het Algemeen Overleg over de Arbeidsmarkt in de zorg de belofte van staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten dat zij 12.000 voltijds verpleegkundigen aanstelt die allemaal ook volwaardig opgeleid zijn. Deze belofte staat nog niet zwart op wit.

Voortman: “Onze ouderen verdienen goede zorg. Dit kabinet beloofde 12.000 volwaardige verpleegkundigen erbij. We zijn er bijna. Nu moet de staatssecretaris nog garanderen dat de mensen die nu in de zorg werken er goede en betrouwbare collega’s bijkrijgen.”

Om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen, zijn de komende jaren flink meer medewerkers in de zorg nodig.

Onlangs bleek uit onderzoek dat een groot deel van de medewerkers in de zorg last heeft van een hoge werkdruk en dat zelfs één op de vijf pijn heeft na het werk. De 12.000 banen in de zorg die het kabinet heeft toegezegd, moeten er echt voor zorgen dat zij ontlast worden. Daarom dringt GroenLinks erop aan dat de mensen die met de 12.000 extra voltijdsbanen in de zorg aan de slag kunnen, ook de juiste opleiding moeten hebben.

Dat is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van de zorg, maar ook voor meer loopbaanmogelijkheden voor nieuw en al werkzaam personeel. Alleen met de juiste opleiding kunnen de nieuwe medewerkers ook echt de zorg bieden die zij willen bieden en die nodig is.