GroenLinks wil aanvullende instroomeisen voor de Pabo afschaffen

Afgelopen dinsdag begonnen 5500 scholen een uur later dan normaal. De petitie van PO in actie met de oproep voor minder werkdruk en meer salaris voor leraren werd in drie weken meer dan 365 000 keer ondertekend.

Volgens GroenLinks toont dit aan dat de nood in het onderwijs hoog is en er snel maatregelen moeten komen om het groeiende lerarentekort aan te pakken. Alleen al in het basisonderwijs loopt dit tekort op van 4000 voltijdbanen  in 2020 naar een tekort van 10 000 voltijdbanen in 2025.

Onderwijswoordvoerder Lisa Westerveld: “We weten wat de oorzaken zijn: leraren verdienen in vergelijking met andere hbo en wo-afgestudeerden weinig en de werkdruk is torenhoog. De daling van de instroom bij lerarenopleidingen versterkt het probleem. GroenLinks wil daarom dat de aanvullende instroomeisen voor de Pabo worden afgeschaft. 

Volgens Westerveld is het duidelijk dat er meer geïnvesteerd moet worden zodat salarissen omhoog gaan en meer mensen kiezen voor het beroep. Maar met een demissionair kabinet zijn de kansen klein dat er miljarden worden geïnvesteerd. Dus moeten er ook maatregelen genomen worden voor de korte termijn : “Sinds de nieuwe toelatingseisen is de instroom met maar liefst een derde gedaald,  dat moeten we keren door af te zien van de eisen.  Ondertussen willen we bijvoorbeeld het  rekenonderwijs verbeteren.   Aan de kwaliteit van afgestudeerden willen we zeker niet tornen.

Ook heeft GroenLinks een wensenlijstje voor de nieuwe minister. Naast forse investeringen wil GroenLinks dat er een masterplan onderwijs komt voor de komende 25 jaar. Westerveld: “We willen dat er scenario’s worden gemaakt met een voorspelling van het aantal kinderen dat wordt geboren. Daaruit kunnen we afleiden hoeveel leraren er nodig zijn. Laten we ons daar nu vast op voorbereiden, zodat we de komende jaren een stabiele onderwijsarbeidsmarkt hebben. Dit geeft zekerheid aan docenten en is goed voor ons onderwijs.”