GroenLinks wil actieplan internationale trein

Als alternatief voor luchtvaart binnen Europa moet Nederland meer werk maken van internationale treinen.

Tijdens een Algemeen Overleg over Spoor komt Kamerlid Suzanne Kröger woensdag met een aantal concrete voorstellen om internationaal treinverkeer als alternatief voor het vliegtuig te stimuleren. Drie punten hebben prioriteit: het prijsverschil tussen treinreizen en vliegen moet aangepakt, de reistijden op internationale trajecten moeten korter en het boeken van een internationale treinreis moet een stuk eenvoudiger worden gemaakt.

GroenLinks-TweedeKamerlid Suzanne Kröger: “Zowel voor het ministerie als voor de spoorsector is het internationaal reizen lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. Op internationaal vervoer ging alle aandacht altijd naar de groei van Schiphol. Maar als we het klimaatakkoord serieus nemen, dan kan de luchtvaart niet meer groeien. Daarom is het hoog tijd voor een ambitieus actieplan voor internationaal spoor.”

1. Prijsverschil aanpakken

Een fors deel van de vluchten van en naar Schiphol gaat naar ons omringende landen en is prima te vervangen door treinreizen. Drie belangrijke redenen waarom mensen nu voor kleine afstanden het vliegtuig pakken zijn prijs, tijd en gemak. Vliegen is goedkoop omdat er geen btw op tickets wordt geheven en geen accijns op kerosine. Dit terwijl voor treinreizen de BTW omhoog gaat en energieheffing over de elektriciteit wordt betaald. Deze fiscale verschillen tussen trein en vliegtuig moeten worden opgeheven. De tickettax die op dit moment wordt voorbereid moet als uitgangspunt hebben dat deze oneerlijke concurrentie wordt aangepakt.

2. Kortere reistijden

Ook is reizen per trein vaak onnodig veel langzamer dan per vliegtuig. Zo kunnen op de trajecten Amsterdam-Berlijn en Amsterdam-Londen zonder dat dit veel geld kost de reistijden significant worden terug gedrongen, door betere afspraken te maken met de Duitse en Britse overheid. GroenLinks wil dat staatssecretaris Van Veldhoven snel met onze buurlanden afspreekt dat internationale treinen meer prioriteit krijgen op het spoor.

3. Eenvoudig boeken

Tenslotte is het boeken van een internationaal treinticket nu vaak te omslachtig. Treinreizen in verschillende landen moeten op zo’n manier worden aangeboden dat deze makkelijk vergelijkbaar zijn. Hiervoor zijn Europese afspraken nodig. Ook wil GroenLinks dat er afspraken met de boekings- en reisbranche worden gemaakt zodat de trein als alternatief standaard wordt aangeboden ter vergelijking op afstanden tot 1000 km en dat voor de intercontinentale vlucht vanaf bv. Parijs of Londen het eerste deel per trein gaat i.p.v. korteafstands-vlucht. Op termijn moet het mogelijk worden om op het station al je bagage in te checken voor een combi van trein- en vliegreis.