GroenLinks wil af van klaagsubsidie discriminatie

De betaling per discriminatieklacht die gemeenten geven aan hun lokale anti-discriminatievoorziening (ADV) moet worden afgeschaft. Dat wil Nevin Özütok. Ze doet haar voorstel vandaag bij een debat over discriminatie in de Kamer.

Özütok: “Door geld te betalen voor elke klacht ontstaat een perverse prikkel om zo veel mogelijk klachten te verzamelen. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Niet alleen geeft dat een vertekend beeld van de hoeveelheid discriminatie, maar bovendien kost dit extra belastingcenten. Ik wil dat het kabinet deze praktijk daarom zo snel mogelijk stopt.”

Özütok wil dat het kabinet in overleg gaat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te zorgen voor een andere manier om de ADV’s te financieren. De kwaliteit en toegankelijkheid van deze instellingen moet namelijk in stand blijven.