GroenLinks wil af van rekentoets

Volgend schooljaar telt de rekentoets voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs mee voor het behalen van je diploma. GroenLinks is tegen de invoering van de rekentoets omdat het rekenen een onevenredig grote rol geeft in het onderwijs. Het wel of niet kunnen rekenen is "een soort van veto voor je toekomst," vindt Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Ook in het onderwijsveld is er veel kritiek op de rekentoets.
Klaver: "Het doordrukken van de rekentoets is exemplarisch voor de toetsgekte van staatssecretaris Dekker. Rekenen is belangrijk, maar daarom moet de nadruk liggen op het verbeteren van het rekenonderwijs en niet op een toets."
 
GroenLinks wil dat de rekentoets niet gaat meetellen voor het behalen van het diploma. Het geeft rekenen een onnodig zwaar gewicht en zorgt dat talentvolle leerlingen kunnen uitvallen. GroenLinks wil liever aan het begin van de middelbare schooltijd een toets om te zien wat kinderen moeten bijleren, in plaats ze aan het einde van hun schoolperiode af te rekenen.
 
"Door het behalen van de rekentoets als voorwaarde te stellen voor het halen van het eindexamen reduceer je kinderen tot rekenmachines. Alsof andere talenten niet tellen. Hiermee gooien we veel sociaal kapitaal weg en dat moeten we niet doen."