GroenLinks wil behoud deelbemiddeling voor homo-paren

GroenLinks wil de mogelijkheid om zonder bemiddeling van een adoptiebureau kinderen te adopteren, nog niet afschaffen. In een voorstel van de minister van justitie wordt die mogelijkheid nu geschrapt. GroenLinks is bang dat het daardoor moeilijker wordt voor homo-paren om kinderen te adopteren. Nog steeds zijn er adoptiebemiddelingsbureaus die vanuit ideologische overwegingen weigeren te bemiddelen voor homo-paren.

De Tweede Kamer vergadert op donderdag 11 juni over interlandelijke adoptie en de aanbevelingen van de Commissie Lesbisch ouderschap en Interlandelijke Adoptie. Naast heel veel goede voorstellen om de kwaliteit en de toegankelijkheid van adoptieprocedures te verbeteren adviseerde deze commissie ook om deelbemiddeling af te schaffen. Bij deelbemiddeling leggen potentiƫle adoptieouders zelfstandig, dus zonder tussenkomst van Nederlandse adoptieorganisaties, de adoptiecontacten. De commissie constateerde dat deelbemiddeling onvoldoende controleerbaar is, waardoor het belang van het kind zou kunnen worden geschaad. De minister van Justitie heeft deze aanbeveling overgenomen.Zonder afbreuk te doen aan de serieuze problemen die samenhangen met deelbemiddeling springen in de ogen van GroenLinks zowel de Commissie als de minister van Justitie te lichtvaardig om met de motieven waarvoor potentiƫle adoptieouders voor deelbemiddeling kiezen. Homostellen ondervinden met grote regelmaat problemen in de interlandelijke adoptieprocedure.Een aantal adoptiebemiddelingsbureaus weigert vanuit ideologische overwegingen nog steeds om voor homo's te bemiddelen. Ook heel veel herkomstlanden, waaronder de Verenigde Staten, weigeren elke vorm van medewerking als adoptiekinderen bij homoparen terecht dreigen te komen. Deelbemiddeling en eenouder-adoptie biedeb ub dergelijke gevallen een oplossing. Tot duidelijk is dat homostellen ook met volledige bemiddeling kinderen kunnen adopteren moet deelbemiddeling wat GroenLinks betreft mogelijk blijven, uiteraard met inachtneming van alle waarborgen voor het kind.