Kinderpardon
Kinderpardon

GroenLinks wil belang asielkinderen beter verankeren

Het belang van asielkinderen moet beter worden verankerd. Dit stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik woensdag in een overleg met staatssecretaris Harbers. De benodigde verbetering bestaat volgens Van Ojik uit drie elementen: een betere toets aan de belangen van het kind, kortere procedures en een ruimhartig kinderpardon.

Van Ojik: “Voor maar een handje vol kinderen is dit een pardon. Voor honderden niet. Dus moet de politiek op zoek naar een oplossing. We kunnen rechts en links verbinden, door voor nieuwe gevallen de procedure te verbeteren en verkorten en barmhartig te zijn voor de huidige gevallen.”

GroenLinks vraagt samen met de PvdA aandacht voor een initiatiefwetsvoorstel dat regelt dat in asielprocedures beter aan de belangen van kinderen wordt getoetst. Daarmee kunnen we voorkomen dat ten onrechte een langdurige juridische strijd ontstaat omdat in het begin van de procedure onvoldoende wordt gekeken naar de belang van het kind.

Daarnaast vraagt GroenLinks aandacht voor de lengte van procedures. Zo is het bij aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen zo dat de IND 19 tot 23 weken mag doen over een besluit op bezwaar. Van Ojik vraagt de staatssecretaris of deze termijn kan worden verkort naar de normale termijn van bezwaar, namelijk 6 weken.

Tot slot heeft de zaak van Howick en Lili aangetoond dat het huidige ‘Kinderpardon’ alleen een kinderpardon in naam is. In de meeste gevallen volgt een afwijzing op de aanvraag omdat de IND concludeert dat het kind of diens gezin onvoldoende heeft meegewerkt aan terugkeer. GroenLinks roept de staatssecretaris op na te denken over een oplossing voor huidige gevallen en de uitzetting van kinderen op te schorten zo lang de oplossing er niet is.