GroenLinks wil bouwstop kolencentrale Eemshaven

De GroenLinks Tweede Kamerfractie wil dat RWE/Essent de bouw van hun kolencentrale in de Eemshaven stopzet. De fractie dient daarvoor vanmiddag een motie in. GroenLinks wil dat de regering samen met de provincie Groningen, RWE/Essent en de milieubeweging op zoek gaat naar schonere alternatieven voor de ouderwetse, vervuilende kolencentrale. De regering moet er alles aan doen om te voorkomen dat het Waddengebied met een kolencentrale vervuild wordt.

GroenLinks heeft zich altijd verzet tegen de bouw van kolencentrales. Nederland moet inzetten op energiebesparing, groene innovatie en schone energie. Dat is goed voor de economie, levert banen op en zorgt voor een schone leefomgeving. NUON heeft eerder dit jaar in overleg met de milieubeweging besloten om vooralsnog af te zien van de bouw van een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven. De regering en de provincie Groningen moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat RWE/Essent dat voorbeeld volgt.

Iedereen die anno 2011 nog voor kolencentrales is, staat met de rug naar de toekomst. Groen heeft de toekomst. In augustus vernietigde de Raad van State de natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE/Essent. GroenLinks vindt dat we de kwetsbare natuur in het Waddengebied moeten beschermen. Daar past geen ouderwetse, vervuilende kolencentrale bij.