GroenLinks wil check op democratische controle jeugdzorg

Er moet een onderzoek komen naar de democratische controle op besluiten over de gemeenschappelijke regelingen, zoals de lokale jeugdzorgfaciliteiten. Dat wil Kamerlid Nevin Özütok, die deze week haar voorstel doet in debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Doordat veel gemeenten te klein zijn om zelf zorgtaken uit te voeren, werken ze samen met buurgemeenten in de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Dit bespaart kosten en vergroot de kans dat gemeenten hun zorgtaken, zoals jeugdzorg, beter uit kunnen voeren. Maar vaak hebben gemeenteraden te weinig inzage in de besteding van geld en inzet van mensen.

Onwenselijk, vindt Özütok: “Door de grootschalige decentralisatie die het vorige kabinet heeft doorgevoerd zijn veel meer zorgtaken bij de gemeenten terecht gekomen. Dat kleinere gemeenten dan samenwerken om hun taak beter te vervullen is prima en zelfs slim. Maar dat betekent niet dat belastinggeld zomaar besteed kan worden zonder akkoord van de gemeenteraad. Ik wil dat duidelijk wordt hoe goed de gemeenteraden controle kunnen uitoefenen. Is dat onvoldoende, dan moet daar snel verandering in komen.”

Özütok doet haar voorstel bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Onder dit ministerie valt ook het Gemeentefonds, dat de financiering van gemeenten vanuit het Rijk beheert.