GroenLinks wil CO2-uitstoot industrie aanpakken

Uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) blijkt dat de CO₂-uitstoot in de Nederlandse industrie vorig jaar niet is afgenomen. Dit terwijl de Europese CO₂-uitstoot wel afnam. Tweede Kamerleden Tom van der Lee en Suzanne Kröger vragen daarom opheldering aan de demissionaire regering.

“Dat er geen sprake is van een daling in de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is reden tot grote zorg. Om klimaatverandering een halt toe te roepen moeten we zo snel mogelijk de CO2-uitstoot van de industrie terugdringen. Het is de hoogste tijd om onze industrie te verduurzamen. Groene koplopers verdringen elkaar met de mooiste innovaties, maar ze hebben wel een helpende hand van de overheid nodig”, aldus Van der Lee.

GroenLinks pleit voor een minimumprijs op CO2, zodat CO2-arme innovaties sneller gaan lonen. De opbrengst kan gebruikt worden om innovaties financieel te ondersteunen.

Van der Lee: “Dan krijg je een vliegwielwerking. Dat is hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering en in de internationale wedstrijd om wie het meest innovatieve bedrijfsleven heeft.”

De vragen aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie in 2016 niet is gedaald, vind je hieronder.

Vraag 1

Heeft u kennis kunnen nemen van de voorlopige uitstootcijfers voor 2016 (gepubliceerd op 3 april 2017) van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot van de industrie in 2016 nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2015? 

Vraag 2

Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen voor het nagenoeg gelijk blijven van de CO2-uitstoot in de industrie?

Vraag 3

Hoe verhoudt het gelijk blijven van de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie zich tot de afname in Europese CO2-uitstoot?

Vraag 4

Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat de CO2-uitstoot in de industrie af moet nemen om aan het Urgenda-vonnis en aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen?

Vraag 5

Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat het Europese emissiehandelssysteem (ETS) onvoldoende werkt om de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie terug te dringen en dat aanvullende nationale maatregelen nodig zijn?

Vraag 6

Bent u het met GroenLinks eens dat een nationale minimumprijs voor CO2 wel tot het aanjagen van CO2-arme innovaties in de industrie kan leiden?

Vraag 7

Bent u reeds in overleg met de industrie over welke aanvullende maatregelen nodig zijn om een trendbreuk in hun CO2-uitstoot te realiseren? Zo nee, wilt u hier zo spoedig mogelijk het initiatief toe nemen?