Tientallen Nederlandse gemeenten hebben aangegeven bereid te zijn kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen op te nemen. Op dit moment hebben de individuele gemeenten de bevoegdheid niet om daar zelfstandig een beslissing over te nemen. GroenLinks roept Broekers-Knol op om dit wel mogelijk te maken voor gemeenten die aan hun andere verplichtingen voldoen en dus daadwerkelijk een veilig thuis kunnen bieden aan deze meest kwetsbare kinderen.

Bram van Ojik: “Vanuit heel Nederland wordt er al maanden aangedrongen om iets te doen aan de schrijnende situatie van deze kinderen. Kerken, maatschappelijke organisaties, verschillende EU-landen en meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er iets gebeurt. Nu zoveel gemeenten concrete hulp voor hervestiging hebben aangeboden is het ook mogelijk.”

GroenLinks stelt voor om het quotum voor hervestiging te verhogen van 500 naar 750, zoals destijds in het Regeerakkoord is afgesproken en vraagt gemeenten zich aan te sluiten bij dit voorstel. GroenLinks wil ook dat de staatssecretaris de UNHCR vraagt om de 250 kinderen te selecteren op de Griekse eilanden via hun hervestigingsprogramma.

Op 10 september heeft de Tweede Kamer een gesprek met de Griekse minster voor migratie. Voor die tijd zou er duidelijkheid moeten zijn over het lot van de 250 kinderen volgens GroenLinks.