GroenLinks wil debat met minister Donner over Wob

GroenLinks is geschrokken van de uitspraken van minister Donner van Binnenlandse Zaken over het volgens hem oneigenlijk gebruik van de 'Wet openbaarheid van bestuur' (Wob) door journalisten. De minister deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst in Amsterdam op de Dag van de Persvrijheid. Tweede Kamerlid Mariko Peters heeft dinsdag hierover een debat met de minister aangevraagd.

Donner zegt het oneigenlijk gebruik van de Wob door journalisten te willen aanpakken en daarmee het ambtelijke apparaat te willen ontlasten. Volgens de minister hebben persvrijheid en openbaarheid van bestuur weinig met elkaar te maken.

Peters: " Minister Donners begrip van openbaarheid van bestuur is als die van een gesloten loden deur. Openbaarheid is de kern van een democratische macht die zich moet verantwoorden.”

Peters kondigde vorig jaar de komst van een eigen initiatiefwet voor openbaarheid van informatie aan. De initiatiefwet moet de overheidsinstanties voorbereiden om informatie sneller vrij te geven en het moet ze vooral transparanter te maken. De huidige wet (Wob) is volgens Peters vaak een moeizame gang voor de burger, omdat verzoeken maandenlang duren, vaak eindigen in juridische procedures, en informatie uiteindelijk toch niet beschikbaar komt.

Peters: “Nederland heeft heeft een gesloten bestuurderscultuur die de laatste jaren meer en meer geslotener is geworden. Bestuurders als minister Donner die bang zijn voor misbruik van de wob, miskennen de waakhond functie van de journalistiek. In een open, echt openbaar bestuur zou al dat wobben niet nodig zijn. Dat moet de ambitie zijn van dit kabinet.”