Het kabinet moet het risico van ontbossing door biomassabijstook in kolencentrales aanpakken. Dit wil Tom van der Lee, die hierover Kamervragen stelt aan minister Kamp.

Van der Lee: “De minister gaat door met subsidies voor het meestoken van hout in kolencentrales, tegen de wens van de Kamer in. Deze biomassa zou dan wel resthout moeten zijn uit duurzame bossen. Maar het onderzoek van Zembla wijst erop dat sprake is van ontbossing en de vervanging van waardevolle natuur voor productiebos. Daarom wil ik snel opheldering over de gevolgen van biomassabijstook. En ik roep minister Kamp op de aangenomen Kamermotie te respecteren door te stoppen met het stoken van houtpellets in kolencentrales.”

In december nam de Tweede Kamer een motie aan die de subsidie van biomassa in kolencentrales afschafte. Minister Kamp weigerde deze motie echter uit te voeren en schoof een beslissing hierover door naar het volgende kabinet. Uit een uitzending van Zembla blijkt vandaag dat niet alleen resthout wordt gebruikt. Hele bomen worden gekapt alleen om te verstoken en bossen dreigen te verdwijnen. GroenLinks wil dat de subsidie aan kolencentrales zo snel mogelijk gestopt wordt.