GroenLinks wil een Ombudsman Onbegrijpelijke taal

Veel brieven, brochures en formulieren staan vol onbegrijpelijke taal. Dat moet anders. Daarom wil GroenLinks dat er een Ombudsman Onbegrijpelijke taal komt, waar burgers terecht kunnen met hun klachten hierover. Ook de beleidsnota’s van ministers moeten begrijpelijker worden. GroenLinks heeft een spel, Loze Beleidsbegrippen Bingo, ontwikkeld om daarbij te helpen.

Dit kabinet wil dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten als kritische consumenten gaan kiezen naar welk ziekenhuis zij gaan, welke zorgverzekeraar het beste voor hen is, welke inburgeringcursus en welk reïntegratiebureau. Het kabinet wil dat burgers veel tijd gaan steken in de vraag wie goede kwaliteit levert voor een redelijke prijs. Begrijpelijke informatie is daarvoor onmisbaar. 

Maar vaak lijkt het alsof je eerst gepromoveerd moet zijn om brieven, brochures en formulieren te kunnen begrijpen. Ze staan vol jargon, moeilijke begrippen en ingewikkelde tabellen. GroenLinks wil daarom dat er een Ombudsman Onbegrijpelijke taal komt. Burgers kunnen bij deze ombudsman terecht met hun klachten over onbegrijpelijke teksten. De Ombudsman spreekt de betreffende instelling erop aan en geeft adviezen om het één en ander te verbeteren.

Ministers zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven. Want ook de beleidsnota’s staan vol met onnavolgbaar jargon. We hebben begrepen dat het ministerie van VWS zelfs een ‘notadokter’ in dienst heeft die ambtenaren moet helpen bij het schrijven van begrijpelijke nota’s. Het heeft helaas nog niet veel geholpen. In de beleidsnota’s van het ministerie van VWS gaat het bijvoorbeeld niet over verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten en ouderen. Nee, deze mensen worden “functiegericht benaderd”. En dat levert zinnen op als: “De invoering van de functiegerichte indicatiestelling gaat gepaard met een forse implementatiedruk bij de indicatieorganen. Er bestaat een risico dat er dientengevolge stagnatie gaat optreden in het berichtenverkeer vanuit de indicatieorganen. In de komende peilstokmeting van 1 juli a.s. is deze vermindering wellicht waarneembaar.” Probeer als burger (of zelfs als woordvoerder zorg in de Tweede Kamer) daar maar eens chocola van te maken! 

Daarom roept GroenLinks de ministers op begrijpelijke nota’s te gaan schrijven. Dat is een noodzakelijke brug om de kloof tussen burger en politiek te dichten. GroenLinks kamerlid Evelien Tonkens heeft een instrument ontwikkeld dat de notadokter misschien kan voorschrijven. Zij zal dit vandaag aan minister Hoogervorst aanbieden tijdens een debat over het patiënten- en consumentenbeleid. Het spel heet ‘de Loze Beleidsbegrippen Bingo’. Het zal ambtenaren helpen meer alert te zijn op de taal die zij gebruiken. Neem deze Bingo mee naar een debat, vergadering of overleg. Als iemand één van de woorden gebruikt, streep je het door. Heb je er als eerste vijf op een rij (horizontaal, verticaal of digitaal) dan roep je Bingo! De Bingo is te vinden op:

http://www.groenlinks.nl/2ekamer/notities/Notitie.2004-10-14.3842/publication/download_file

Evelien Tonkens