GroenLinks wil energiewet aanpassen

Steeds meer burgers, boeren en bedrijven willen hun eigen schone stroom opwekken. Vrijwel elke week gaat er wel ergens in Nederland een project van start, blijkt uit een inventarisatie van ‘HIER opgewekt’. Helaas frustreert de overheid veel van die projecten door energiebelasting te heffen over de zelfgeproduceerde schone stroom. Initiatiefnemers van lokale duurzame projecten luiden vandaag in Trouw de noodklok: zij worden tegengewerkt door de overheid en de belastingregels in de huidige energiewet. GroenLinks geeft gehoor aan deze oproep wil dat de belasting op zelfopgewekte stroom geschrapt wordt.

Kandidaat Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “De overheid moet groene burgers niet in de weg zitten, maar ondersteunen. Ruim baan voor groen. Het is van de zotten dat je belasting moet betalen over je eigen stroom. Je betaalt toch ook geen BTW over de appels uit een gezamenlijke moestuin? Door deze rem op groen af te schaffen, geven we een enorme stimulans aan de productie van schone energie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het levert ook banen op.”

Op de laatste dag voor het reces nam de Kamer een motie van GroenLinks aan over het schrappen van de energiebelasting. De motie roept de regering op te onderzoeken wat de kosten en baten daarvan zouden zijn. In het Lenteakkoord heeft GroenLinks geld vrij gemaakt om schone energieprojecten van groepen burgers te ondersteunen.

“Na 12 september pakken we door. Er gebeurt ontzettend veel in de samenleving. Groene burgers en bedrijven maken werk van een schone economie. Een economie die onze kinderen niet opzadelt met een grote milieuschuld en die groene banen oplevert. Maar de overheid zit hen nog te vaak in de weg met oneerlijke regels en belastingen. GroenLinks wil de vergroener belonen. Als het aan ons ligt dan krijgt schone energie de wind in de rug”, aldus Van den Berge.

Onlangs opende GroenLinks het meldpunt ‘Voorrang voor groen’. Daar kunnen ondernemers terecht met al hun klachten over regels en wetgeving die groen ondernemen in de weg staan.