GroenLinks wil Europees supernet voor groene stroom

GroenLinks wil dat de EU begint met de aanleg van een ondergronds en onderzees supernet voor groene stroom. Hiermee worden de belangrijkste vraag- en aanbodlocaties van groene stroom met elkaar verbonden. Het supernet is een van de voorstellen in het vandaag gepresenteerde ontwerp-verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Europese verkiezingen. Hierin pleit de partij voor een Green New Deal, een Europees investeringsprogramma dat een oplossing biedt voor zowel de economische crisis als de klimaatcrisis.

Het supernet stelt de EU in staat om te investeren in grote projecten voor hernieuwbare energie, zoals windmolenparken op zee, getijdencentrales voor de kust en waterkrachtcentrales in de bergen. Ook investeringen in projecten buiten de EU-grenzen, zoals zonnespiegelparken in Noord-Afrika en aardwarmtecentrales in IJsland, kunnen dankzij het efficiƫnte supernet groene stroom opleveren voor Europa.

Het ontwerp-programma stelt voor om de Europese doelstelling voor reductie van broeikasgassen te verhogen van 20 naar 30 procent in 2020 en om energiezuinigheidseisen te stellen aan alle nieuwbouw en renovaties. Vanaf 2015 wil GroenLinks dat nieuwe gebouwen alleen nog klimaatneutraal worden gebouwd: ze produceren dan hun eigen warmte en stroom.

Naast de voorstellen op het gebied van klimaat en energie bevat het programma voorstellen op het gebied van eerlijke handel, duurzame landbouw en visserij, dierenrechten, Europese vredespolitiek, arbeidsmigratie, werkgelegenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bankieren, bestrijding van discriminatie, bescherming van privacy en democratisering van de Europese besluitvorming.

Het ontwerp-verkiezingsprogramma is geschreven door een programmacommissie onder voorzitterschap van oud-Kamerlid Arie van den Brand. Het definitieve programma wordt vastgesteld door de leden van GroenLinks tijdens het congres van 7 maart 2009. De Green New Deal is inzet van de gezamenlijke verkiezingscampagne die de groene partijen in Europa zullen voeren in de aanloop naar de verkiezingen op 4 juni 2009.

Het volledige programma is te downloaden op http://www.groenlinks.nl/programma