Er moet een fonds komen zodat Groningers met mijnbouwschade naar de rechter kunnen stappen. ‘De hoge kosten en onzekerheid stoppen Groningers om hun zaak aan de rechter voor te leggen,' aldus Liesbeth van Tongeren.

Tot nu toe wordt de schade van Groningers onvoldoende erkend en vergoed. Na de NAM zelf, het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) en door de minister aangestelde aardbevingsarbiters wil de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders nu proberen de schade snel en correct te vergoeden. Allemaal afhankelijk van de medewerking van de NAM. 

Van Tongeren: ‘De enige die een bedrijf echt kan dwingen te betalen is de rechter. Een vonnis schept een precedent, is transparant en afdwingbaar. Door een fonds in te stellen halen we de drempel weg voor Groningers met schade om hun recht te halen. Zo wordt de schadeafhandeling voor slachtoffers van mijnbouwschade in Groningen transparanter en eerlijker.’

Van Tongeren doet haar voorstel bij het debat over de gaswinning in Groningen.