GroenLinks wil geen voorlopige inwerkingtreding multinationalverdrag CETA

GroenLinks wil dat Nederland CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, niet ondertekent. Ook wil GroenLinks niet dat het verdrag al voorlopig in werking treedt, voordat de parlementen van alle EU-landen het verdrag hebben goedgekeurd. Dat vraagt Rik Grashoff van minister Ploumen van Buitenlandse Handel.

De Raad van EU-handelsministers komende 16 september zal hierover een eerste besluit nemen. CETA is geen gewoon vrijhandelsverdrag, maar gaat veel verder. Zo bevat het een speciale vorm van claimrechtspraak om multinationals te beschermen. Zij kunnen klachten indienen als overheidsmaatregelen ten koste gaan van hun belangen. GroenLinks vindt deze claimrechtspraak schadelijk en overbodig. Multinationals kunnen in Canada en de EU naar de normale rechter gaan als ze zich benadeeld voelen.

Grashoff: ‘Door CETA worden de handelsbelangen van bedrijven geplaatst boven het belang van mens en milieu. Overheden worden beperkt in het stellen en aanscherpen van wetgeving op gebieden als milieuvervuiling, gentech-voedsel en klimaatverandering. Dat is niet de bedoeling. Juist op zaken als milieu en arbeid zouden we moeten samenwerken met de Canadezen. Maar het vergroten van de winst staat voorop. Daarom is GroenLinks tegen CETA.’

CETA kan voorlopig in werking treden als de ministers hun handtekening zetten. Als daarna het verdrag alsnog niet wordt goedgekeurd door het parlement (het is nog zeer de vraag of er uiteindelijk in zowel de Tweede als Eerste Kamer een meerderheid is voor dit verdrag) dan ontstaat een erg verwarrende en ongewenste situatie. Ook veel maatschappelijke organisaties dringen er op aan dat de Nederland zich verzet tegen zo’n voorlopige inwerkingtreding.