GroenLinks wil handen Hoogervorst aan het bed

De situatie in verpleeghuizen is erbarmelijk en beschamend. Toch gaat Hoogervorst door met bezuinigen op de zorg. Daarom stelt GroenLinks voor dat hij werkstage gaat lopen in een verpleeghuis. Daarmee stimuleren hij verpleeghuisdirecteuren om hetzelfde te doen. Bovendien moet er dringend extra geld naar de verpleeghuizen.

Ouderen die uit personeelsgebrek luiers moeten dragen, hoewel ze best naar de wc zouden kunnen. Ouderen die wegens gebrek aan toezicht worden vastgebonden aan hun stoel. Pyamadagen en wekelijkse douchebeurten. Hebben de bewindslieden idee hoe het er in een verpleeghuis aan toe gaat? GroenLinks vraagt zich dat af. Daarom stelt kamerlid Evelien Tonkens, geïnspireerd door het gelijknamige televisieprogramma van de RVU, het project 'Terug op de werkvloer' voor.

Het project 'Terug op de werkvloer' moet de kloof tussen beleid en praktijk wegnemen. Uit het rapport van de Inspectie over verpleeghuizen blijkt dat directeuren de situatie structureel positiever inschatten dan hun eigen personeel. Dat komt het beleid uiteraard niet ten goede. Want een directeur die denkt dat het wel meevalt, zal eerder geneigd zijn te bezuinigen op bijvoorbeeld gekwalificeerd personeel. Om de kloof tussen beleid en praktijk te verkleinen, stelt GroenLinks voor dat ook de directeuren van verpleeghuizen het komende half jaar één week mee gaan lopen op een verpleegafdeling. Hun ervaringen houden zij bij in een (on line) dagboek. In die week krijgen ze een indringend inzicht in de knelpunten én mogelijke oplossingen.

GroenLinks wil dat minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross de aftrap doen door zelf een week mee te draaien in een verpleeghuis. Het zou het gezondheidszorgbeleid zeer ten goede komen als zij de dagelijkse praktijk aan den lijve ondervinden.

Verpleeghuisdirecteuren die meedoen aan het project, moeten daarvoor een bonus krijgen. In ruil daarvoor brengen zij niet alleen verslag uit in hun eigen verpleeghuis, maar ook aan het ministerie van VWS. Het ministerie bundelt deze ervaringen, voegt daar de verslagen van Hoogervorst en Ross aan toe en doet vervolgens aanbevelingen.

Met het project 'Terug op de werkvloer' worden niet alle problemen in verpleeghuizen opgelost. Daarvoor zijn de problemen te groot en de budgetten te krap. Zo heeft branchevereniging Arcares uitgerekend dat voor een kwartier extra directe zorg per patiënt per dag 400 miljoen euro nodig is. Om de mensonterende situaties in verpleeghuizen te verbeteren, is dat extra geld op korte termijn nodig.

Evelien Tonkens